Bläddra

Kulturell reproduktion i skola och nation : en vänbok till Lars Petterson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kulturell reproduktion i skola och nation : en vänbok till Lars Petterson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Minnet och glömskan är det som tillsammans skapar historien. Genom att välja att minnas det som förebådar det egna här och nu glöms samtidigt alternativa historier. Historien består därför av en ständig maktkamp mellan olika intressen med egna berättelser och vilka av dessa som skall förmedlas till nya generationer. I denna vänbok uppmärksammas professor Lars Pettersons forskning genom ett antal artiklar på temat Kulturell reproduktion i skola och nation. Pettersons egen forskar- och undervisningsgärning har under många år vid Högskolan Dalarna varit inriktad på denna spännande tematik. Genom lärosätets inriktning på lärarutbildning och utbildningsforskning har Pettersons kompetens och kritiska perspektiv under många år varit viktig grund i utvecklingen. I denna bok återfinns 21 artiklar som behandlar temat reproduktion utifrån olika infallsvinklar. Här återfinns exempelvis texter om Läsebok för folkskolan, forskarskolor, högskolors uppdrag, bibelplanscher, arkivgallringar, turistresor, reformpedagogik, svensk export, svensk opinionsbildning, handelsresanden och mycket mer! Genom att boken är bred och samtidigt öppnar för det associativt sammanhängande, vill vi uppmärksamma något vi verkligen uppskattar hos Lars Petterson som forskare, lärare, handledare, kollega och vän.