Bläddra

Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Lexikon Religion och tro Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Lexikon Religion och tro Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Frågan uppkom " hur ska vi kunna identifiera föremålen?" Det är den frågan redaktionsgruppen nu försökt besvara. Kyrkans föremål är exempel på sinn tids främsta konst och konsthantverk och kan jämföras med föremål på slott och gårdar. De betingar stora kulturhistoriska, immateriella, estetiska och identitetsskapande värden. Genom att beskriva kyrkans föremål framvisas en viktig sida av det svenska kulturarvet.