Bläddra

av: Mind

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Lexikon Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ord Inuti är vad du vill att den ska vara. Ett lexikon eller en ordlista. Kanske till och med en självhjälpsbok. Oavsett vilket innehåller den 150 nya ord för känslor. Vårt språk växte nämligen fram i en tid då det var viktigare att överleva än att känna efter. Därför saknar vi fortfarande ord för att beskriva hur vi…
Köp här

Isbn: 9789163922732

Utgivningsår:20161126

Utgivare: Mind (fd Föreningen Psykisk Hälsa)

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153414988

Utgivningsår:20030301

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Daniel Areri

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Oromospråket kallas även ‘Afaan Oromoo’ och det är det tredje största språket i Afrika beräknat efter antal invånare som talar Oromo som sitt modersmål. Oromo används även i länder som USA, Australien, Kanada och flera länder i Europa som Sverige på grund av att många Oromo har emigrerat till dessa länder. Genom…
Köp här

Isbn: 9789163992452

Utgivningsår:20181211

Utgivare: Daniel Areri

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Det isländska språket har en fängslande klang. Språket ter sig både bekant och främmande. Ordboken, som tidigare ingick i Prismas serie, har under en tid inte funnits på marknaden. På mångas enträgna begäran ges nu ordböckerna ut igen, men nu inom ramen för Norstedts randiga sortiment.
Köp här

Isbn: 9789172273627

Utgivningsår:20050602

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts finska ordbok finns nu i ny upplaga: utökad från 108 000 till 121 000 ord och fraser. Det är en allmänspråklig ordbok med ett basordförråd hämtat ur dagstidningar, tidskrifter och modern litteratur. Den innehåller också moderna tekniska och medicinska termer samt en del samhällstermer från Finland och…
Köp här

Isbn: 9789172275959

Utgivningsår:20080626

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Claes Grundsten

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Standardverket för den som tänker sig en tur längs Kungsleden har i årtionden varit Claes Grundstens populära men sedan länge slutsålda bokserie Vandra Kungsleden 1–3. Nu kommer en ny och moderniserad version i ett band som blir en nödvändighet för fjällvandraren. I boken skildras för första gången någonsin hela…
Köp här

Isbn: 9789151844480

Utgivningsår:20080311

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BC

av:Hans Luthman

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i…
Köp här

Isbn: 9789174347050

Utgivningsår:20170529

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BB

av:Berhane Tesfazghi

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
Boken "MEDICINSK ORDBOK: SVENSKA-TIGRINJA" är det första i sitt slag. Den innehåller drygt 10 000 medicinskt ord och ca: 1000 allmänt förekommande ord inom sjukvården med fonetisk skfrift med geezbokstäver. Boken är tänkt för personal som jobbar inom vården och hemtjänst, tolkar, översättare och elever inom…
Köp här

Isbn: 9788381599221

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Berhane Tesfazghi

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts tyska ordbok i ett prisvärt utförande. Ordboken innehåller 140 000 ord med den nya tyska stavningen. Skillnaden är att boken har mjukband, istället för hårda pärmar. Det gör boken billigare och lättare – något som säkert tilltalar många användare!
Köp här

Isbn: 9789172274860

Utgivningsår:20081104

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kommunicera på flera olika språk och med långt fler resurser än enbart ord eller papper och penna. I takt med att samhället förändras, omskapas…
Köp här

Isbn: 9789147131358

Utgivningsår:20191115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jörgen Malmquist, Bengt Lundh

Kategorier: Lexikon Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. Boken redovisar de viktigaste termerna från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är inkluderade liksom ett urval termer från odontologi, vetenskapsmetodik,…
Köp här

Isbn: 9789144109794

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En rik informationskälla i ord och bild som ger överlägsen precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består av – bildordboken visar på ett ögonblick något som annars skulle kräva en mångordig förklaring. Rysk bildordbok skiljer sig från andra ordböcker till både…
Köp här

Isbn: 9789113025520

Utgivningsår:20091019

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Aziz Ahmad Saadoun

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna bok innehåller grundläggande medicinska termer på tre olika språk: engelska, svenska och arabiska. Termerna är ordnade enligt människokroppssystemen och andra titlar. Det finns ett tomrum efter varje term där man kan skriva sina egna anteckningar, som dessutom kan det underlätta memorering. Boken kan användas av…
Köp här

Isbn: 9789198623604

Utgivningsår:20210310

Utgivare: Maizar förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En bild säger mer än tusen ord, men bilder och ord tillsammans säger allt! Arabisk bildordbok kombinerar ord och bild så att man på ett ögoblick får veta vad en viss sak eller detalj kallas på arabiska och svenska. Arabisk bildordbok skiljer sig från andra ordböcker till både innehåll och presentation. Ord och bild…
Utgått

Isbn: 9789113036922

Utgivningsår:20110729

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:ali Cosar

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken består av cirka 7 000 ord och uttryck inom juridik, samhällskunskap, migration, hälso- och sjukvård, från svenska till turkiska. Tanken är att täcka basorden som ofta förekommer i tolksammanhang. Boken är den första i sin omfattning och riktar sig framförallt till tolkar, studerande och yrkesgrupper som arbetar…
Köp här

Isbn: 9789188333766

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Apec Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts första franska ordbok är en ny ordbok i ”förstaserien”, speciellt avsedd för barn/ungdomar som precis börjar att lära sig franska. Ordboken skiljer sig något från övriga ordböcker i denna serie men är lika enkel i sin uppbyggnad, innehåller inga besvärliga förkortningar och har en tydlig…
Köp här

Isbn: 9789172274105

Utgivningsår:20050721

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Frimärken, filateli Lexikon Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nu inbunden med läsband! Över 1000 sidor! Facit Norden är skriven på både svenska och engelska och innehåller alla utgivna frimärken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Åland och Färöarna. Alla frimärken från och med 1951 beskrivs med varianter medan perioden före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan…
Köp här

Isbn: 9789186564872

Utgivningsår:20190916

Utgivare: Facit Förlags

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789530409316

Utgivningsår:20120101

Utgivare: Školska knjiga

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Den nya, helt uppdaterade upplagan av Rysk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns ca 20 000 ryska ord och termer med svensk översättning. Rysk bildordbok behandlar 18…
Köp här

Isbn: 9789188423283

Utgivningsår:20171228

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172273658

Utgivningsår:20041025

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Språkrådet

Kategorier: Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
Denna ordlista omfattar ungefär 5 700 termer och upptar i första hand fackord. Social- och sjukvårdsterminologin har utökats i förhållande till tidigare versioner av ordlistan.
Köp här

Isbn: 9789140702012

Utgivningsår:19910408

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består av – bildordboken visar på ett ögonblick något som annars skulle kräva en mångordig förklaring.…
Köp här

Isbn: 9789172275218

Utgivningsår:20090223

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vår Sverigeguide är en kartbok för dig som vill veta mer. Förutom att vara en kartbok är den nämligen också en guidebok över Sverige. Här får du mängder av intressant information om mer än ett tusen svenska orter och sevärdheter samt flera utflyktstips. Boken innhåller listor med vandrings-, kanot- och cykelleder,…
Köp här

Isbn: 9789151849744

Utgivningsår:20080311

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ny, förbättrad upplaga av Prismas spanska ordbok, en ordbok som passar de flestas behov och plånbok. Boken har utökats med flera tusen uppslagsord sedan förra upplagan. En nyhet i denna utgåva är att uppslagsorden är återgivna i färg. Därmed blir det mycket lättare att snabbt hitta det ord du söker. Ordboken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789172275782

Utgivningsår:20080808

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Alexej Alösjin

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Varför är det just solen i Karlstad man skiner som? Varför är vi raka, och inte runda, som moraklockor, och hur är det egentligen med kärringen mot strömmen? Liknelser gör språket rikare, vackrare och mer varierat, men de berättar också en historia om hur samhälle, relationer och förutsättningar sett ut i…
Köp här

Isbn: 9789189141148

Utgivningsår:20200915

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Frimärken, filateli Lexikon Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
FACIT Norden 2022 är på 1056 sidor med hård pärm och är försedd med ett praktiskt läsband. Katalogen innehåller Nordens alla frimärken från 1951 och framåt med varianter. Perioden före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke. Bland innehållet i FACIT Norden 2022: • En snygg gåva…
Köp här

Isbn: 9789186564919

Utgivningsår:20211111

Utgivare: Facit Förlags

Mediatyp: BB

av:Lennart Nilsson, Agneta Nilsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Huvudbry Korsord Lexikon Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vi svenskar älskar våra korsord. De finns i nästan alla tidningar och tidskrifter, i olika former och svårighetsgrader och det finns inget som tyder på att vi någonsin kommer att tröttna på denna utmärkta hjärngymnastik. Men även den mest inbitna lösare kan behöva något att ta till när uppslagen tryter. För att hjälpa…
Köp här

Isbn: 9789187785290

Utgivningsår:20141014

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Ali Cosar

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken består av cirka 3 000 ord och uttryck inom sjukvård, från svenska till turkiska. Tanken är att täcka basorden som ofta förekommer inom vård, sjukvård, omsorg, habilitering, fysioterapi/sjukgymnastik, naprapati m.m. Boken är den första i sin omfattning och riktar sig framförallt till tolkar, studerande och…
Köp här

Isbn: 9789188333728

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Apec Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Kindblom, Maria Kindblom

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Pensionat Solviken, Hammenhögs Gästgifvaregård, Grand Hotel i Mölle – än finns de kvar, de gamla klassiska hotellen och pensionaten med bersåer, glasverandor och smörgåsbord. I denna utökade och uppdaterade upplaga presenteras 54 av Sveriges bäst bevarade hotellidyller samt vägarna dit. Här finns även ett antal…
Köp här

Isbn: 9789151838670

Utgivningsår:20010507

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Norstedts engelska ordbok i ett prisvärt utförande, specialgjord för att passa studentens behov och plånbok. Student’s edition har samma innehåll som Norstedts engelska ordbok. Den innehåller 152 000 ord och fraser. Ordbokens tyngdpunkt ligger på det moderna brittiska och amerikanska allmänspråket, men även…
Köp här

Isbn: 9789172274303

Utgivningsår:20050816

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ny upplaga av den största engelska ordboken till och från svenska på den svenska marknaden. Innehåller sammanlagt 276 000 ord och fraser. Norstedts engelska ordbok – professionell är ett kraftfullt verktyg vid översättning till och från engelska och den vänder sig till avancerade användare i såväl arbetsliv som…
Köp här

Isbn: 9789113022840

Utgivningsår:20100422

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Stig Linnell

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Sägner, skrönor, fantasi och historia kring en rad mystiska ställen runt om i Sverige: Ales stenar, Blå jungfrun, Bråvalla hed, Skedemosse, Gamla Uppsala, Gunnilsöra, Skaga kyrka, Mora Sten, Svinnegarns källa samt platser knutna till Nils Dacke, Engelbrekt och Ynglingaätten. ”Det finns platser som i århundraden…
Köp här

Isbn: 9789151841298

Utgivningsår:20030318

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Språkrådet

Kategorier: Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
EN REVIDERAD ORDLISTA ÄR UNDER ARBETE. BERÄKNAS KOMMA FRÅN TRYCK I FEBRUARI-MARS. Beställningsuppgifter är inte fastställda ännu. Basordlista för tolkar på arabiska. Tar i första hand upp fackord inom rättsväsen, socialförsäkring, sjukvård och arbetsmarknad. Översättningen är gjord av Leonidas Malaxos, auktoriserad…
Köp här

Isbn: 9789138320549

Utgivningsår:20031219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789630564007

Utgivningsår:20091101

Utgivare: Akadémiai kiadó

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Spansk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns ca 20 000 svenska ord och termer med spansk översättning. Spansk bildordbok behandlar 17 ämnesområden från Astronomi till…
Köp här

Isbn: 9789172276222

Utgivningsår:20090303

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172330498

Utgivningsår:20041001

Utgivare: Valentin förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188423245

Utgivningsår:20170601

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

av:James Armitage

Kategorier: Lexikon Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Praktiskt latin för trädgårdsälskare är en användbar guide till växtnamn, baserad på den populära Latin för trädgårdsälskare (Lind & Co, 2015), med över 1 500 av de mest användbara latinska namnen organiserade i tematiska kapitel, såsom Färg, Form och Plats. Varje kapitel är i sin tur indelat i mindre grupper, som…
Köp här

Isbn: 9789174616965

Utgivningsår:20170228

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

Kategorier: Hobby, spel och lekar Huvudbry Korsord Lexikon Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Tidens Nya Korsordslexikon är en klassiker. Förutom en uppdaterad ämnesdel och en utökad synonymdel innehåller den femte reviderade och utökade upplagan även ett stort antal faktarutor om alltifrån rovfåglar och giftiga bär till statsministrar. Till lust rymmer också boken en del kuriosa under rubriken ”Visste Du att”.…
Köp här

Isbn: 9789151845807

Utgivningsår:20060105

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB