Bläddra

Latin och grekiska i naturvetenskaperna

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Latin och grekiska i naturvetenskaperna

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Naturvetenskapernas ordförråd

 

Latinet behöll sin ställning som vetenskapernas språk långt in på 1700-talet. I många discipliner spelade det en viktig roll ännu i början på 1800-talet. Under dessa århundraden lades grunden för den terminologi och nomenklatur som vi använder oss av idag.

 

Latinet, berikat med lån från grekiskan, kom att leverera naturvetenskapernas ordförråd även efter det att nationalspråken efterträtt det gamla romarspråket. Det grekiska språkets roll är i sammanhanget värd särskild uppmärksamhet.  Alla vetenskaper har sin egen speciella materia att behandla, och deras historia har gestaltat sig på högst olika sätt. Den här boken vill ge en bild av hur terminologi och nomenklatur gradvis växte fram inom de olika disciplinerna, inom medicinen, biologin, kemin, geologin, astronomin och fysiken. Framställningen kommer därmed också att spegla det mänskliga vetandets historia.

 

HANS HELANDER är professor emeritus i latin vid Uppsala universitet. Han har i en rad verk belyst den svenska latinlitteraturen under 1600- och 1700-talen.