Bläddra

Liber Spektrum Biologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Liber Spektrum Biologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Liber Spektrum Biologi, Lgr22-reviderad upplaga 5, är en stadielärobok för årskurs 7-9. Du som redan använder Spektrum Biologi i din undervisning kommer att känna igen dig - Spektrum behåller sin uppskattade struktur och fortsätter att beskriva komplicerade ämnen på ett sätt som eleverna förstår.

Vad är nytt i Liber Spektrum Biologi?

  • Startkapitel där ämnets karaktär lyfts fram inom ramen för de långsiktiga målen.
  • Informationssökning och kritisk granskning poängteras redan bland "målen" på ingressidan, och finns nu med i Testa dig själv-uppgifter och Finaler.
  • Stöd för läsförståelsen ges genom läsförståelsefrågor i sidfoten, och en betonad huvudpunkt i avsnittssammanfattningarna.
  • I kapitlet om ekologi utvecklas beskrivningen av vad ekosystemtjänster är.
  • Ekosystemtjänster blir en tydligare brygga mellan ekologi och miljövetenskap. Miljökapitlet knyter tydligare an till ekosystemtjänster för att beskriva miljöproblem naturvetenskapligt. Kapitlet uppdateras inom klimat- och luftföroreningar.
  • Perspektivuppslagen möter tydligare den oro som dagens ungdomar - Generation Greta - kan känna inför framtida klimathot och överkonsumtion.
  • Sexualitet och relationer är uppdelat i två kapitel med hänsyn till elevernas olika mognadsgrad under puberteten. Här utökar vi med bland annat mer fokus på identiteter, relationer, jämställdhet, samtycke, frivillighet och ansvar.
  • Fokus på hur vår livsstil påverkar hälsan och risken att drabbas av olika sjukdomar, och hur exempelvis virus- och bakteriesjukdomar kan förebyggas och behandlas.
  • Kapitlet om genetik och genteknik utökas, bland annat med resonemang om de möjligheter och etiska dilemman som de nya gentekniska metoderna medför.

Psst! Det finns ett Blended-paket

Boken + Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket.