Bläddra

Liber Spektrum Biologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Liber Spektrum Biologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Liber Spektrum Biologi, Lgr22-reviderad upplaga 5, är en stadielärobok för årskurs 7-9.

Psst! Finns också i Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149957 Liber Spektrum Biologi med Digital (elevlicens).

NYHET MARS 2024!

Vi har gjort att paket (nedladdningsbar pdf) med teori, övningar och facit till de elever som behöver större utmaning i biologi eller som ska läsa Biologi 1 på Naturprogrammet eller som valbar kurs på Teknikprogrammet.
Paketet innehåller övningar i

  • DNA: transmission, translation och aminosyrefrekvenser

Vad är nytt i Liber Spektrum Biologi?

Du som använder Spektrum Biologi sedan tidigare i din undervisning känner igen dig i upplaga 5 - Spektrum behåller sin uppskattade struktur och fortsätter att beskriva komplicerade ämnen på ett sätt som eleverna förstår.

  • Startkapitel där ämnets karaktär lyfts fram inom ramen för de långsiktiga målen.
  • Informationssökning och kritisk granskning poängteras redan bland "målen" på ingressidan, och finns nu med i Testa dig själv-uppgifter och Finaler.
  • Stöd för läsförståelsen ges genom läsförståelsefrågor i sidfoten, och en betonad huvudpunkt i avsnittssammanfattningarna.
  • I kapitlet om ekologi utvecklas beskrivningen av vad ekosystemtjänster är.
  • Ekosystemtjänster blir en tydligare brygga mellan ekologi och miljövetenskap. Miljökapitlet knyter tydligare an till ekosystemtjänster för att beskriva miljöproblem naturvetenskapligt. Kapitlet uppdateras inom klimat- och luftföroreningar.
  • Perspektivuppslagen möter tydligare den oro som dagens ungdomar "Generation Greta" kan känna inför framtida klimathot och överkonsumtion.
  • Sexualitet och relationer är uppdelat i två kapitel med hänsyn till elevernas olika mognadsgrad under puberteten. Här utökar vi med bland annat mer fokus på identiteter, relationer, jämställdhet, samtycke, frivillighet och ansvar.
  • Fokus på hur vår livsstil påverkar hälsan och risken att drabbas av olika sjukdomar, och hur exempelvis virus- och bakteriesjukdomar kan förebyggas och behandlas.
  • Kapitlet om genetik och genteknik utökas, bland annat med resonemang om de möjligheter och etiska dilemman som de nya gentekniska metoderna medför.