Bläddra

Markens alla träd klappar händer : verktyg för en grönare predikstol

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kristendom Miljön Miljötänkande och miljöideologi Predikningar Religion och tro

Markens alla träd klappar händer : verktyg för en grönare predikstol

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kristendom Miljön Miljötänkande och miljöideologi Predikningar Religion och tro
Köp här

Hur går det att predika hoppfullt mitt i en pågående klimatkris? Hur kan evangelium predikas utan att blunda för utmaningarna det innebär att leva mer hållbart? Med dessa frågor tog sig Magdalena Sjöholm an sin avhandling i predikan vid Lutheran School of Theology at Chicago. I denna bok delar hon med sig av de metoder hon hittat. Magdalena undersöker hur man kan predika utifrån och om klimatkrisen och redogör för teorier från tre teologer och en klimatpsykolog.

I boken finns också ett antal predikningar från olika tider på kyrkoåret, som visar på hur en predikan kan se ut när man använder dessa modeller och strategier.

Boken är tänkt som en slags verktygslåda och en inspiration. Det är en konkret och handfast hjälp till att tänka och tala exegetiskt, teologiskt och retoriskt om klimatkrisen, framför allt i predikningar och andakter.