Bläddra

Medeltida stadsaristokrati

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Köp här

Medeltida stadsaristokrati

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Köp här
Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolk- ningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro i medel¬tida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de prägladestadsmiljön ekonomiskt, politiskt och socialt. Speciellt fokuserar under¬sökningen på gränszonen mellan borgare och aristokrati. Avhandlingen målar upp en ny och förändrad bild av såväl det medeltida stadssamhället som det förflutna ståndssamhället jämfört med den traditionella synen.