Bläddra

av: Karin Preusler

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Karin Preusler föddes 1934 i Ytterhogdal, mitt i den sydnorrländska skogsbygden. Efter en fil. mag. där kulturgeografi var huvudämne har hon varit verksam som gymnasielärare. Som pensionär började hon forska om skogsbygdens historia. Hon var den första som ur ett kulturgeografiskt perspektiv studerade fångstgroparna…
Köp här

Isbn: 9789198386516

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Heria Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198496130

Utgivningsår: 20200428

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av: Dick Harrison

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen
»Lockar till sträckläsning. Kapitlen är välavgränsade och greppbara, översiktliga men samtidigt tryfferade med väldokumenterade specifika exempel som levandegör historien stimulerande läsning för historieintresserade.« Bibliotekstjänst Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, härjade i Europa under…
Köp här

Isbn: 9789177891635

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Kerstin Stenson

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Att kvinnorna i historien har marginaliserats och fortfarande marginaliseras på olika sätt i svensk medeltidsforskning finns det många exempel på. Manliga historiker verkar sällan, med några få undantag, intresserade av att sätta förändringar i ett genusperspektiv och kvinnohistoria betraktas ofta fortfarande som…
Köp här

Isbn: 9789174635836

Utgivningsår: 20141223

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Kurt Villads Jensen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om…
Köp här

Isbn: 9789175043135

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Charlotte Borgerud

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
De legendomsusade riddarna känner vi numera bäst genom populärkulturen. Men hur var de i verkligheten? Och vad har de lämnat efter sig? Det märkliga med riddarna var att de förväntades vara krigare och gentlemän på samma gång oövervinnliga på slagfältet och outtröttliga i korståg, men också fromma i kyrkan och…
Köp här

Isbn: 9789127170117

Utgivningsår: 20210305

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Maria Cinthio, Lone Mogensen, Ulf Sivhed, Anders Ödman

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
  »Denna mycket gedigna och fascinerade redogörelse för framväxten av den medeltida staden Lund med uppförandet av katedralen i fokus, presenterar ny, intressant forskning om Lunds historia som ger belägg för att staden grundades redan under Harald Blåtands tid.« Bibliotekstjänst Harald Blåtand och Lund,…
Köp här

Isbn: 9789175456409

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Anna-Lena Lodenius

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Fascism och nazism Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Han föddes i Sillbodal i västra Värmland och var under många år verksam som distriktsveterinär. Men för eftervärlden är Birger Furugård känd som ledaren för det första svenska nazistpartiet. För första gången berättas nu hela historien om hur det gick till när nazismen kom till Sverige. I centrum står en vältalig men…
Köp här

Isbn: 9789177895428

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Medeltidshistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist bjuder på en lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Den långa medeltiden är en introduktion till Nordens historia från…
Köp här

Isbn: 9789175042794

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Kenth Hansen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolk- ningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro…
Köp här

Isbn: 9789188899910

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Anna Blennow

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid, perioden 1050–1250, presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition. 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till…
Köp här

Isbn: 9789189176706

Utgivningsår: 20170327

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BC

av: Sören Wibeck

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
En makalös och dramatisk historia I trons namn dödade medeltidens korsfarare hundratusentals människor när samtida dokument skildrar korsfararnas intåg i Jerusalem sades de vada i blod. De mest omtalade korstågen riktades mot östra Medelhavsområdet och hade som mål att erövra det heliga landet. Det är dessa korståg…
Köp här

Isbn: 9789185377879

Utgivningsår: 20060517

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186103668

Utgivningsår: 20180614

Utgivare: Gotlandica förlag

Mediatyp: BB

av: Gunilla Iversen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik
Les textes édités dans ce volume, tropes et prosules insérés dans le Gloria, représentent tout un pan, aujourd’hui oublié, de la culture européenne du Haut Moyen Âge. Entre les phrases du Gloria in excelsis Deo, le chant le plus long de l’Ordinaire de la Messe, les compilateurs médiévaux pouvaient très librement…
Köp här

Isbn: 9789187355110

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Stefan Högberg

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Medeltidens historia har ofta blivit männens historia. Hur såg livet ut för Jeanne d’Arc, för »merciernas härskarinna« Ethelfled eller läkaren Trota av Salerno? Hur betraktades de av sina samtida? De senaste decennierna har forskningen gjort många upptäckter kring medeltidens gränsöverskridande kvinnor. I den här…
Köp här

Isbn: 9789163949661

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Historieporten

Mediatyp: BC

av: Pål Berg Svenungsen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Få fenomener fra europeisk middelalderhistorie er like kontroversielle og omdiskuterte som korstogene. Mens holdningene til korstogene i middelalderen stort sett var entydig positive, har reaksjonene i etterkant vært delte: fra positiv beundring til moralsk fordømmelse. Korstogene har både vært framholdt som et…
Köp här

Isbn: 9788202665579

Utgivningsår: 20200317

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Dick Wase

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Inför hansedagarna i Visby 1998 fick Dick Wase en förfrågan från Gotlands tidningar, att skriva en artikelserie om Visbys medeltidshistoria. Den serie som då tillkom blev väldigt uppskattad, och läsare hörde av sig till tidningens redaktion och undrade om den inte kunde komma i bokform. Det gjorde den redan 2005, i…
Köp här

Isbn: 9789197895675

Utgivningsår: 20210415

Utgivare: Oeisspeis

Mediatyp: BB

av: Mats Hallenberg, Johan Holm

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken. Historikerna Mats Hallenberg…
Köp här

Isbn: 9789188168702

Utgivningsår: 20161220

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Dick Harrison

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen
»Lockar till sträckläsning. Kapitlen är välavgränsade och greppbara, översiktliga men samtidigt tryfferade med väldokumenterade specifika exempel som levandegör historien stimulerande läsning för historieintresserade.« Bibliotekstjänst Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, härjade i Europa under…
Köp här

Isbn: 9789175458472

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Ben Raffield, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Per Widerström, Laila Kitzler

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
In Relations and Runes a number of specialists from the fields of archaeology, numismatics and runology explore the complexity of developments and relations in the Baltic Sea region during the Late Iron Age and Early Middle Ages. The contributions in the book cover a wide spectrum of topics and approaches highlighting…
Köp här

Isbn: 9789172098510

Utgivningsår: 20200811

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Dick Harrison

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
»Kombinationen av duktig historiker, van pennförare och ett ovanligt men fascinerande ämne på lagom många sidor gör att nyfikna läsare även utan korståg som specialintresse torde ha stor behållning här.« BTJ Spännande historia signerad Dick Harrison! Boken ingår i den populära serien Världens dramatiska historia. Den…
Köp här

Isbn: 9789175459455

Utgivningsår: 20190902

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Olle Ferm, Per Förnegård, Anders Cullhed, Carin Franzén, Bo Grandien, Maria Husabø Oen, Mia Åkestam

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Skildringar av den märkliga och högvärdiga kultur som uppstod under 1300- och 1400-talen i städerna i norra och mellersta Italien och som bevarat sin strålglans genom seklerna.
Köp här

Isbn: 9789173537209

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Birgitta Fritz, Lars Elfving

Kategorier: Aspekter av religion Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Berättelsen om det stora kyrkofesten i Vadstena i augusti år 1489 är något så unikt som ett medeltida reportage, skrivet av klosterbrodern Nils Ragvaldsson ett tiotal år efter festen. Det handlar om några exceptionella dagar i Vadstena klosters historia, då dess rika andliga liv nådde något av en kulmen i de högtidliga…
Köp här

Isbn: 9789185104314

Utgivningsår: 20041207

Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789177890669

Utgivningsår: 20190610

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: AC

av: Marie-Louise Flemberg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Första boken om en av våra få regerande drottningarDrottning Filippa var gift med Erik av Pommern som var kung över de nordiska länderna. Då han var frånvarande under långa perioden var det hon som i stor utsträckning regerade. Hon är alltså en av de ytterligt få kvinnor som regerat i Sverige. Filippa föddes som…
Köp här

Isbn: 9789173590723

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Jacob Orning

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Høymiddelalderen i Norge ble innledet rundt 1050. Da var det det slutt på vikingtoktene, og stormennene vendte seg i økende grad mot landets egne ressurser for å befeste sin makt. Perioden ble avsluttet da pestepidemien kom til landet i 1349. Høymiddelalderen er preget av vekst og framgang på mange områder. En sterkere…
Köp här

Isbn: 9788202661335

Utgivningsår: 20201112

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
For historikere er middelalderen stadig omgærdet  af et slør af mystik. På den ene side beretter kilder om magtbegærlige konger og korrupte paver, der hersker  i en tid, hvor sult, sygdom og tankeundertrykkelse er hverdag. På den anden side begynder noble ideal er at blomstre. Anført af en blind tro på Guds ord bli ver…
Köp här

Isbn: 9788253538587

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Bonnier Publications A/S

Mediatyp: BB

av: Marie-Louise Flemberg

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet, tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige, hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar,…
Köp här

Isbn: 9789173591089

Utgivningsår: 20170316

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Europas historia: medeltiden Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi
The Chronicle of Duke Erik är en svensk klassiker av rang. Den rimmade verskrönikan är vår mest kända höviska text och en viktig historisk källa. Här äntligen är den tillgänglig för en internationell läsekrets i en översättning till engelska. Det är ett fascinerande versepos, komponerat på knittel troligen under tidigt…
Köp här

Isbn: 9789185509577

Utgivningsår: 20120528

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
In the 1990s a new interest for research on emotions and affectivity in the humanities and the social sciences began to develop. This movement, later referred to as “the affective turn”, has been a most productive and vigorous field of research in the past decades as it opens up for new interpretations of historical…
Köp här

Isbn: 9789174024470

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Ta del av den medeltida stadsdelen Sanden, vars innevånare avhystes då Vadstena slott skulle byggas. Byggnadsresterna blev kvar under slottsvallen och ger oss information om hur bebyggelsen såg ut. En ursprunglig gatstump finns kvar i originalläge i slottet! Boken beskriver också framträdande arkeologiska fynd såsom…
Köp här

Isbn: 9789185908523

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Östergötlands länsmuseums förlag

Mediatyp: BB

av: Dick Harrison

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen
Den medeltida pestepidemin, digerdöden, slukade proportionellt sett fler människoliv än någon annan historisk katastrof. För 1300-talets människor, bedövade av epidemins omfattning, var den helt enkelt "stora döden". Dick Harrisons mäktiga krönika tar oss med på en kuslig färd i digerdödens fotspår åren…
Köp här

Isbn: 9789174419085

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av: Wojtek Jezierski

Kategorier: Aspekter av religion Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Can we think of a Benedictine cloister around the year 1000 as reminiscent of a modern prison or a mental asylum? Was the monastery a medieval type of Erving Goffman’s ‘total institution’ or Benthanian panopticon thoroughly structuring the thoughts and practices of its inmates? What did the power…
Köp här

Isbn: 9789186071479

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Marie-Louise Flemberg

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet, tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige, hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar,…
Köp här

Isbn: 9789173591492

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Medeltiden är ett tusenårigt drama. Riddare, trubadurer och helgon. Korståg, pest och djärva resor till världens ände. Medeltiden väcker livliga associationer till en tid dä tre civilisationer med gemensamt ursprung dominerade: Kristendomens västeuropa, det bysantinska östeuropa och det muslimska mellanöstern. Här fär…
Köp här

Isbn: 9788253538006

Utgivningsår: 20180615

Utgivare: Bonnier Publications A/S

Mediatyp: BC

av: Gunilla Iversen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik
Les textes édités dans ce volume, tropes et prosules insérés dans le Gloria, représentent tout un pan, aujourd’hui oublié, de la culture européenne du Haut Moyen Âge. Entre les phrases du Gloria in excelsis Deo, le chant le plus long de l’Ordinaire de la Messe, les compilateurs médiévaux pouvaient très librement…
Köp här

Isbn: 9789187355134

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Sofia Cinthio

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro
En unik samling medeltida skatter från skånska kyrkor finns bevarade till våra dagar. Dessa liturgiska föremål som använts i gudstjänstens cermoniel, beskrivs här i ord och bild. Guldsmedernas och bronsgjutarnas praktfulla alster belyses utifrån sin funktion och sitt stilhistoriska sammanhang. Personliga ägodelar såsom…
Köp här

Isbn: 9789163756375

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Lunds Universitets Historiska Museum

Mediatyp: BB

av: Dick Wase

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
I detta tredje häfte om Visbys medeltid och minnesmärken låter författaren och gotlandshistorikern Dick Wase sitt medeltida alter ego, Lafrans Blåkind (en gång i tiden en välkänd suput och daglönare under Medeltidsveckan), sitta ned vid elden och berätta Visbys medeltidshistoria – så som han mindes den. I denna skrift…
Köp här

Isbn: 9789198344998

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Oeisspeis

Mediatyp: BC