Bläddra

Miljörätten i utveckling

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden

Miljörätten i utveckling

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här
Uppsatserna i denna bok speglar miljörättens roll i en tid då samhället förändras på grund av ökad förorening, klimatförändring, överexploatering av naturresurser och utarmning av biologisk mångfald, m.m. Här diskuteras även hur miljörätten bör eller rentav måste utvecklas för att kunna möta dessa förändringar i samhället och miljön.