Bläddra

Mineral i Sverige

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Köp här

Mineral i Sverige

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Köp här
Mineral i Sverige är en fälthandbok som vänder sig till alla med intresse för de svenska bergarterna. Samtliga i Sverige förekommande mineral beskrivs - över 850 stycken. De viktigaste fyndlokalerna anges till alla mineral, vilket innebär närmare 2500 lokalangivelser fördelade på ca 600 fyndlokaler.

I boken finns också ett översiktligt avsnitt om "Mineral- och bergartsbildande processer" - liksom ett utförligt kapitel om "Mineralens egenskaper". Boken behandlar även metoder och tillvägagångssätt vid mineralletning och mineralidentifiering.

Mineral i Sverige är en utökad, helt omarbetad och uppdaterad version av originalboken från 1985. Sammantaget har boken utökats med 300 mineralbeskrivningar och praktiskt tagit samtliga originalbeskrivningar har uppdaterats och omarbetats.

240 sidor i format 115 x 190 mm, 32 färgbilder och ett stort antal svart-vita bilder på mineral.