Bläddra

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Pärlor och pärlfiske har en lång historia i Sverige och pärlfiske har under långa tider pågått i alla delar av landet. Gustav Vasa var första regenten som försökte organisera landets pärlfiske och det är från hans tid vi har de äldsta skriftliga källorna. De potentiellt stora vinster pärlfiske kan medföra har i flera…
Köp här

Isbn: 9789175656595

Utgivningsår: 20201012

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Lars-Håkan Hedin, Mikael Jansson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Mineral i Sverige är en fälthandbok som vänder sig till alla med intresse för de svenska bergarterna. Samtliga i Sverige förekommande mineral beskrivs – över 850 stycken. De viktigaste fyndlokalerna anges till alla mineral, vilket innebär närmare 2500 lokalangivelser fördelade på ca 600 fyndlokaler. I boken finns…
Köp här

Isbn: 9789188528582

Utgivningsår: 20070420

Utgivare: Björnen

Mediatyp: BB

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Diamanten har länge varit del av det gemensamma kulturella medvetandet trots att det bara är under en kort del av mänsklighetens historia som folk i allmänhet haft rimliga möjligheter att faktiskt se diamanter. Boken redogör kort för vilken kännedom som fanns om diamanter samt några vanligt förekommande myter och…
Köp här

Isbn: 9789175656281

Utgivningsår: 20200714

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Djur och natur Kemi Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar Stenar, mineraler och fossiler
Gemmologi är läran om ädelstenar och boken beskriver de flesta viktigare ädelstensmaterial man stöter på i smycken och prydnadsföremål. Metoder och instrument för identifiering av ädelstenar presenteras tillsammans med resonemang kring olika begrepp som används vid beskrivningar, klassificeringar och värderingar av…
Köp här

Isbn: 9789175657646

Utgivningsår: 20220131

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Djur och natur Kemi Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar Stenar, mineraler och fossiler
Ametist är en av våra mest omtyckta ädelstenar och i boken får vi följa ädelstenens historia hos människorna från antiken till idag. Hur ametist bildas, varför den är lila och var den fått sitt namn ifrån diskuteras tillsammans med var de viktigaste geografiska fyndorterna finns samt dess betydelse i olika tider och…
Köp här

Isbn: 9789175656908

Utgivningsår: 20210107

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Djur och natur Kemi Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar Stenar, mineraler och fossiler
I årtusenden har diamanten fascinerat människor och diamanter har varit högt värderade i alla kulturer som känt till dem. Boken beskriver människornas kännedom och kunskaper om diamanter i olika tider och platser från de första kända historiska och arkeologiska beläggen fram till att diamantens moderna historia börjar…
Köp här

Isbn: 9789175656953

Utgivningsår: 20210201

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC