Bläddra

Norstedts franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : 100000 ord och fraser

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Norstedts franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : 100000 ord och fraser

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Norstedts franska ordbok är en allemansordbok avsedd för dem som passerat nybörjarstadiet men inte behöver den allra största ordboken.

Tyngdpunkten ligger på allmänspråket, men ordboken innehåller också ord och uttryck från olika fackområden. I den fransk-svenska delen ges uttal till samtliga uppslagsord. I slutet av boken finns ett appendix med bl.a. brev- och telefonfraser, räkneord och en uppställning över de oregelbundna franska verben.