Bläddra

Norstedts grekiska ordbok : Nygrekisk-svensk/Svensk-nygrekisk

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Norstedts grekiska ordbok : Nygrekisk-svensk/Svensk-nygrekisk

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
En modern ordbok - till och från nygrekiska.


Det är länge sedan en grekisk ordbok gavs ut i vårt land. Under den tid som gått sedan dess har naturligtvis ordförrådet påverkats men även skrivsättet har förändrats.


Grekland är nu medlem i EU. Detta faktum, kombinerat med det intresse för landet och kulturen som alltid funnits, gör att många nu studerar grekiska - på kvällskurser, vid universitet etc. För dessa samt för många andra finns nu äntligen en aktuell grekisk ordbok.