Bläddra

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok : Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok : Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok är Sveriges största ordbok från engelska. Den har blivit ett standardverk, inte minst för universitetsstudier.

Nya ord uppkommer kontinuerligt och intar sin plats i språket. Samhällets utveckling och förändring avspeglar sig i ordförrådet, och de områden där de största förändringarna sker brukar också vara högaktuella samtalsämnen i den offentliga debatten, i yrkeslivet och i privatlivet.

Det blir allt viktigare för allt fler att kunna förstå och uttrycka sig på engelska, inte minst i yrkeslivet. Då är en aktuell, tillförlitlig och innehållsrik ordbok ett nödvändigt arbetsredskap.