Bläddra

Phosphoros 1812 och 1813

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Poesi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Phosphoros 1812 och 1813

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Poesi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Sedan 1810 var Phosphoros Uppsalaromantikernas litterära forum. Med översättningar, uppsatser och poesi ville de unga författarna söka sig en plats i offentligheten och samtidigt manifestera en ny tid i vardande. Denna faksimilutgåva återger tredje och sista årgången, med en inledning av Paula Henrikson.