Bläddra
Köp här

Isbn: 9789175804774

Utgivningsår: 20101103

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bo Peterson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Förlagsbranschen och bokbranschen Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Vem blir förläggare? Vad gör en förläggare? Förlagshistorikern Bo Peterson beskriver uppkomsten av den fria förläggarrollen i Sverige under slutet av 1800-talet. Tidigare hade boktryckaren eller bokhandlaren själv förlagt sina böcker för att hålla liv i pressarna. Men nu skapas en helt ny yrkeskår – förläggaren…
Köp här

Isbn: 9789113074726

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Birthe Sjöberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Trots att Viktor Rydberg och August Strindberg tillhörde olika generationer var de verksamma samtidigt under drygt 25 års tid. För första gången får vi här en grundlig inblick i deras åsikter om varandra samt en uppfattning om de impulser de fått från varandras författarskap. Studien bygger på brevmaterial och…
Köp här

Isbn: 9789178443949

Utgivningsår: 20181204

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Selma Lagerlöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
När Selma Lagerlöf 1881–85 utbildade sig till lärarinna i Stockholm, gick hon ofta på Operan och ­Dramatiska Teatern. Till de föreställningar hon såg skrev hon drygt 60 sonetter, här publicerade för första gången tillsammans. Det är ett ­fascinerande material som visar, hur den unga ­Selma Lagerlöf prövade sig fram som…
Köp här

Isbn: 9789172473676

Utgivningsår: 20140510

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Strand

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Musik: stilar och genrer
Skillingtryck kallas de enkla vistryck som fram till 1900-talets första decennier vände sig till den breda publiken. Visorna kunde vara av alla möjliga slag: psalmer, kungahyllningar, lyriska och humoristiska visor liksom visor om aktualiteter som nyheter, olyckor och rafflande brott. Den brokiga repertoaren speglar…
Köp här

Isbn: 9789178449514

Utgivningsår: 20160330

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Mattias Fyhr

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
När John Ajvide Lindqvists skräckroman Låt den rätte komma in lanserades i början av 2000-talet framstod det i tv-sofforna och på kultursidorna som om genren föddes med detta nyskrivna verk. Så var det naturligtvis inte, men skräcklitteraturen har länge förbisetts när litteraturhistoriska översiktsverk har skrivits.…
Köp här

Isbn: 9789172474505

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

av: Anna Cavallin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Genusvetenskap Konsumtion och konsumism Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
I Hushållspolitik undersöker Anna Cavallin hur August Strindbergs novellsamlingar Giftas I–II kan läsas som rådgivningslitteratur. Sådan litteratur var vida spridd och ofta skriven av förtroendeingivande präster, läkare eller lärare – inte lika ofta av skandalösa författare som Strindberg. Boken analyserar också hur…
Köp här

Isbn: 9789172474932

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Mats Rydén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, “Katalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek. Det ges nu ut för första gången, med inledning och kommentarer. Förteckningen, som upptar 96…
Köp här

Isbn: 9789185352821

Utgivningsår: 20100220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Ljubica Miocevic

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Clas Livijn (1781–1844) förenade i sin person romantiskt drömmeri med realistisk klarsyn. Men så var han också både romantisk författare och generaldirektör för fångvården. Med skarpsinne och illusionsbrytande självreflexion trasar han sönder de romantiska schablonerna som odlades i hans samtid och skapar samtidigt en…
Köp här

Isbn: 9789172474994

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Med anledning av utgivningsprojektet ”Esaias Tegnérs kyrkliga tal” arrangerade ­Tegnérsamfundet i samarbete med Smålands Akademi ett symposium under rubriken Esaias Tegnér – texter och läsningar. De nio föredragen som hölls under symposiet finns nu samlade i denna volym. Några av dem tar upp de problem som en…
Köp här

Isbn: 9789186093112

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Få personer har i modern tid haft lika stort inflytande på europeisk kultur och tankeliv som Jean-Jacques Rousseau. Hans skrifter, vare sig de var politiska traktater, romaner, skrifter om teaterkonsten eller självbiografiska texter, lästes med en enorm uppmärksamhet och väckte såväl lojal beundran som ilsken kritik.…
Köp här

Isbn: 9789172475007

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

av: Lennart Breitholtz

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet. Del 18: Europeisk lyrik mellan…
Köp här

Isbn: 9789113063515

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Peter Luthersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Historien missbrukas i nuet i politiska syften. Man förenklar historien och ljuger om de döda. Det gäller inte minst 1800-talet och kolonialismens epok. Peter Luthersson har via litteraturen försökt komma under skinnet på 1800-talsmänniskor. I sin förra bok Förlorare (2014) utländska författare från stora länder med…
Köp här

Isbn: 9789188429216

Utgivningsår: 20170113

Utgivare: Bladh by Bladh

Mediatyp: BB

av: Anders Burman, Jon Viklund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Carl Jonas Love Almqvists omfattande författarskap rymmer inte bara klassiska romaner som Drottningens juvelsmycke, Amorina och Det går an utan också lärda avhandlingar, religiösa traktater, pedagogiska småskrifter och politiska pamfletter. Reflektioner över den svenska fattigdomens betydelse och demokratins…
Köp här

Isbn: 9789170612763

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Borgström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Homosexualitet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I 1800-talets Sverige var normen för människors kärlek enkel. Den existerade bara mellan man och kvinna, något annat var inte tänkbart. Eller var det så? 1800-talet innebar också genombrottet för moderna tankar om sexualitet och könsroller. Något vi tydligt ser i seklets progressiva litteratur. I Kärlekshistoria…
Köp här

Isbn: 9789173550369

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Kabusa Böcker

Mediatyp: BB

av: Jila Mossaed

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2018 tog Jila Mossaed sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Kerstin Ekman på stol nummer 15. Detta är Jila Mossaeds inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113099149

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Sara Danius

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Why does Gustave Flaubert point out that the soap in Félicité’s bedroom is blue? Why does George Eliot say that the brink of the river Floss is tinged with a soft purple hue? Why does Theodor Fontane dwell on the belt Effi Briest is wearing? The history of Western literature as we know it, from Homer and Greek tragedy…
Köp här

Isbn: 9789155465995

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av: Sara Håkansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Time and again in George Eliot’s novels, from Adam Bede to Daniel Deronda, the narrator speaks directly to the reader. Ranging from quiet presumptions of assent (‘it is well known that…’) to downright admonitions (‘[i]f you think it is incredible… I will ask you to use your power of comparison a little more…
Köp här

Isbn: 9789197693516

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Poesi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Sedan 1810 var Phosphoros Uppsalaromantikernas litterära forum. Med översättningar, uppsatser och poesi ville de unga författarna söka sig en plats i offentligheten och samtidigt manifestera en ny tid i vardande. Denna faksimilutgåva återger tredje och sista årgången, med en inledning av Paula Henrikson.
Köp här

Isbn: 9789172301962

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av: Eva Borgström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Homosexualitet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Kärlek mellan kvinnor som motiv i svensk skönlitteratur är ett ämne som tills helt nyligen har varit outforskat. “Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935” är en fristående fortsättning på “Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur”.…
Köp här

Isbn: 9789170611971

Utgivningsår: 20160609

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Leif Landen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Konst: allmänt Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Till konstnärerna hör Eugène Delacroix och Horace Daumier, tonkonsten representeras av Chopin. Roman och teater fick sitt publika genombrott genom Georg Sand och Victor Hugo, ny form genom de experimenterande Henri Stendhal och Gustave Flaubert. I det mindre formatet, novellen, utmärkte sig Prosper Mérimée. Poesi med…
Köp här

Isbn: 9789176115510

Utgivningsår: 20160630

Utgivare: Prem Bokproduktion

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Poesi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Tidskriften – eller ”månadsskriften” – Phosphoros utgavs under åren 1810–1813 och var den romantiska rörelsens flaggskepp i Sverige. Till 200-årsjubileet i augusti 2012 utgav Svenska Vitterhetssamfundet en faksimilutgåva av första årgången och nu kommer den andra årgången, som liksom den första årgången har en fyllig…
Köp här

Isbn: 9789172301610

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB