Bläddra

Rättsprinciper som styrmedel : allmänna rättsprinciper i EU:s domstol

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Rättsprinciper som styrmedel : allmänna rättsprinciper i EU:s domstol

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

EG-domstolen har i hög grad utvecklat EG-rätten med stöd av allmänna rättsprinciper som erkänns av medlemsländerna. Man kan lite tillspetsat säga att EG-domstolen har använt rättsprinciperna som styrmedel när den har utvecklat EG-rätten. I denna bok analyseras EG-domstolens användning av allmänna rättsprinciper i en mängd olika situationer. Vilken betydelse har t.ex. rättsprinciperna när EG-domstolens prövar de svenska monopolen? Syftet med boken är att visa, förklara och diskutera hur dessa principer påverkar EG-domstolens arbetssätt och juridiska metod. Den är ett hjälpmedel för alla svenska jurister som vill skaffa sig en djupare kunskap om EU:s allmänna rättsprinciper och den EG-rättsliga metoden. En sådan kunskap och förståelse är nödvändig för att tillämpa EG-rätten korrekt i Sverige.Jörgen Hettne är forskare vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och har tidigare tjänstgjort vid EU:s förstainstansrätt. Boken är en akademisk avhandling.