Bläddra

av:Jörgen Hettne

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
EG-domstolen har i hög grad utvecklat EG-rätten med stöd av allmänna rättsprinciper som erkänns av medlemsländerna. Man kan lite tillspetsat säga att EG-domstolen har använt rättsprinciperna som styrmedel när den har utvecklat EG-rätten. I denna bok analyseras EG-domstolens användning av allmänna rättsprinciper i en…
Köp här

Isbn: 9789139014102

Utgivningsår:20081110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Björn Melander, Sten Palmgren, Lars-Johan Ekerot, Håkan Edgren, Barbro Ehrenberg-Sundin, Anna Lena Bucher, Maria Gustafsson

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
EU har målsättningen att alla EU-språk ska leva. Därför ska EU-regler och annat väsentligt EU-material översättas till medlemsländernas egna språk. Men hur påverkar dessa översättningar det svenska språket? Håller vi på att få en särskild ”EU-svenska” som kan motverka det pågående arbetet med att förenkla och…
Köp här

Isbn: 9789173827607

Utgivningsår:20001201

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Catherine Barnard

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Widely acclaimed and respected, this is the leading text on the four freedoms of the European Union. Unparalleled coverage of the subject area is paired with expert author insight and presented in a concise and user-friendly format, accompanied by engaging case studies and diagrams.
Köp här

Isbn: 9780192857880

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
På vilket sätt utmanas de europeiska välfärdsstaterna av EU-samarbetet? Hur påverkas ländernas välfärdspolitik av den demografiska krisen och den ekonomiska globaliseringen? Kommer vi i framtiden att få en gemensam europeisk välfärdspolitik? I den här boken belyses viktiga skillnader i nationella välfärdssystem runt om…
Köp här

Isbn: 9789147094905

Utgivningsår:20110530

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Rikard Bengtsson, Linda Gröning, Ola Zetterquist, Ian Manners, Hans-Åke Persson

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå den Europeiska unionen – var den har sina rötter och hur den fungerar – är inte det lättaste. Ändå är det en absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som enskild individ kunna navigera i dagens Europa. Syftet med denna bok är att beskriva, begripliggöra och analysera det europeiska projektet – EU.…
Köp här

Isbn: 9789147096695

Utgivningsår:20130111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Åke E:son Lindman, Mark Isitt

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Internationella institutioner Internationella relationer Konst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
FN:s högkvarter är en av världens mest kända byggnader – och kanske den viktigaste av dem alla. När andra världskriget var till ända lovade världens länder att något liknande aldrig skulle få ske igen. Förenta nationerna bildades och idag har organisationen 193 medlemmar. Sedan grundandet 1945 har inga väpnade…
Köp här

Isbn: 9789171263100

Utgivningsår:20151022

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av:Bernt Bernander

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Ett folkrättsbrott begicks i FNs namn när USA och Storbritannien under tretton år framhärdade i sin totala sanktionspolitik mot Saddam Husseins Irak och sedan anföll landet militärt. Stormakternas missbruk av FN-maskineriet i egna syften, hävdar författaren, är ett bland andra tecken på den växtvärk som…
Köp här

Isbn: 9789186237622

Utgivningsår:20111122

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509499

Utgivningsår:20040524

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Gahrton

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
EU övertar mer och mer beslutsmakt från svenska demokratiska institutioner, främst riksdagen. Men också landsting och kommuner påverkas alltmer av EU-regler. Samtidigt talas det allmänt om att EU lider av ett ”demokratiskt underskott”. Är då EU-parlamentet lösningen på vår tids demokratiproblem? I den här…
Köp här

Isbn: 9789173746250

Utgivningsår:19990501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177032311

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Li Bennich-Björkman, Andrew Blasko, Ann-Sofi Jakobsson, Johan Larsson, Elisabeth Sandberg

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
År 2004 blev ytterligare tio länder medlemmar i Europeiska unionen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Det är länder med olika ekonomiska och geografiska förutsättningar, varierande historiska erfarenheter och inte minst skilda befolkningsstorlekar. I denna…
Köp här

Isbn: 9789171509628

Utgivningsår:20040927

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av:Olle Nygårds, Minal Parekh Nygårds

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Lobbyisterna har tagit över Bryssel. Och lobbyaktiviteterna har de senaste åren eskalerat. Politikerna har förlorat makten till särintressen som formar politiken genom tankesmedjor, lobbyorganisationer och mäktiga intresseföreningar. Ungefär 80 procent av de lagar som påverkar Sverige kommer från EU. Men vilka är…
Köp här

Isbn: 9789163737640

Utgivningsår:20130920

Utgivare: Triginta

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige har varit med i EU i över tjugofem år men många frågar sig nog vad medlemskapet egentligen innebär. Stämmer det att medlemsländerna alltid måste göra som Bryssel bestämmer? Hur mycket inflytande har ett mindre land som Sverige? Och vad kommer att hända…
Köp här

Isbn: 9789139024019

Utgivningsår:20210224

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Emily von Sydow

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Flera svenska partier är fortfarande djupt splittrade i Europafrågan. Denna bok, en fristående fortsättning på författarens förra EU-bok När Luther kom till Bryssel, handlar om den svenska Europaattityden. Varför är det svårt för svenskar att känna samhörighet med resten av unionen? Var finns regeringens…
Köp här

Isbn: 9789171509635

Utgivningsår:20040916

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Illegala invandrare i Sverige från tredje land ska hindras från att ta svartjobb – såväl inom som utanför våra gränser! Föreslår åtgärder för att fullt ut genomföra EU:s direktiv i svensk rätt om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU. Syftet med direktivet är att motverka…
Köp här

Isbn: 9789138234419

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177032663

Utgivningsår:20210812

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den 18 juni 2004 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett nytt fördrag för EU, vad som kallas en konstitution för Europa. Härmed finns tydligare regler för unionens makt och organisation och bestämmelser om unionens demokratiska liv. Här återges hela fördraget, med förklarande och förtydligande kommentarer av…
Köp här

Isbn: 9789171509796

Utgivningsår:20050228

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Anders Persson

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Just peace has been much talked about in everyday life, but it is less well researched by academics. The puzzle underlying this dissertation is therefore to probe what constitutes a just peace, both conceptually within the field of peacebuilding and empirically in the context of the EU as a peacebuilder in the…
Köp här

Isbn: 9789174735741

Utgivningsår:20140129

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM LÄNGRE. ITQ – ett effektivt sätt att komma tillrätta med överkapacitet i fiskeflottan! Individuella överförbara kvoter i fisket, s.k ITQ, är sedan ett par år på den politiska agendan både inom Sverige och EU. Författarna analyserar hur den svenska fiskeflottans…
Köp här

Isbn: 9789138235973

Utgivningsår:20110616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Henrik Matz

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det är EU-domstolens uppgift att säkerställa att EU-rätten tolkas och tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. EU-domstolen fullgör denna uppgift genom att på begäran av nationella domstolar meddela förhandsavgöranden angående tolkning och giltighet. Bestämmelserna om förhandsavgörande finns i artikel 267 i fördraget om…
Utgått

Isbn: 9789176787557

Utgivningsår:20100426

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Gunnar Cardell

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Där sägs också att ”för att nå de Globala Målen krävs att alla hjälper till – det gäller dig också!” I boken används gamla och nya ord till att förklara för dig hur du i olika situationer kan tänka för att bidra till fred och hållbarhet; det gäller att skapa en framtid av gemenskap och livsglädje, framtidshopp och…
Köp här

Isbn: 9789163950148

Utgivningsår:20171012

Utgivare: Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

av:Catherine E. De Vries

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
With its coherent analytical framework and accessible style, Foundations of European Politics: A Comparative Approach introduces students to important tools of social science and comparative analysis.
Köp här

Isbn: 9780198831303

Utgivningsår:20210501

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC

av:Fredrik Stenhammar

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Riktade FN-sanktioner innebär tillgångsfrysning genom svartlistning av enskilda och andra privaträttssubjekt. de har i stor utsträckning ersatt generella handelsembargon i FN:s säkerhetsråds fredsupprätthållande verksamhet enligt kapitel VII i FN-stadgan. Sedan tre svenska medborgare under hösten 2001 kom att omfattas…
Köp här

Isbn: 9789172233218

Utgivningsår:20080605

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Mattias Nilsson, Jenny Lundberg

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av största betydelse…
Köp här

Isbn: 9789172234086

Utgivningsår:20100914

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177365570

Utgivningsår:20050702

Utgivare: Informationsförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 2009 markerar en ny fas i den Europeiska integrationen. Borta är det gamla EG-fördraget och uppdelningen i skilda pelare. Kvar finns två skilda men sammankopplade fördrag, Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kvar är också…
Köp här

Isbn: 9789139205579

Utgivningsår:20100408

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185011032

Utgivningsår:20040809

Utgivare: Pocky

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449602

Utgivningsår:20040122

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185333516

Utgivningsår:20130923

Utgivare: Juridisk informations- och reportagebyrå

Mediatyp: BC

av:Åke E:son Lindman, Mark Isitt

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Internationella institutioner Internationella relationer Konst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
The headquarters of the United Nations is one of the world’s best-known buildings – and perhaps the most important. The building is located in Manhattan, on the site of a former slaughterhouse. Architectural writer Mark Isitt has, together with photographer Åke E:son Lindman, gained unique access to this…
Köp här

Isbn: 9789171263438

Utgivningsår:20151026

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189449732

Utgivningsår:20050408

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Kofi Annan, Nader Mousavizadeh

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
”Det är ni som bestämmer här”, påpekade jag. ”Rädda ert land. Annars får ni en tung skuld att bära.” Jag studerade noga hans ansikte. ”Herr president, mer än tusen människor har mist livet. Tiden är inne för en uppgörelse.” I Interventioner berättar Kofi Annan om sin tid i FN:s…
Köp här

Isbn: 9789100124199

Utgivningsår:20121107

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Jacob Westberg

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
När avtalen om Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen skrevs under var huvudmotivet att undvika nya krig mellan Frankrike och Tyskland. En överstatlig myndighet som kontrollerade rustningsindustrin och ekonomiskt samarbete mellan länderna skulle garantera fred i Europa. Man ville att…
Köp här

Isbn: 9789185355402

Utgivningsår:20060404

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144031613

Utgivningsår:20040402

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189483378

Utgivningsår:20040820

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC