Bläddra

Rundvandringar rofyllda platser

Kategorier: Fotvandring Friluftsaktiviteter Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Rundvandringar rofyllda platser

Kategorier: Fotvandring Friluftsaktiviteter Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
rundvandringar till rofyllda platser på Österlen, Linderödsåsen och i Snapphane-Göinge bygderna

Syftet med vandringsguiden är att locka fler att upptäcka Skånes omväxlande natur genom att ”rundvandra”. Det är ont om tysta platser i vår urbana värld, platser där storstads-människan kan lyssna till stillheten och hämta kraft. Dessa platser kan vara gamla kultplatser, trolska gläntor, utsiktsplatser eller andra ställen med magisk dragningskraft. Rundvandringarna, kommer på allmän begäran att vara betydligt kortare än tidigare dokumenterade rundor, vilket gagnar rehabilitering efter sjukdomar och skador samt barnfamiljer.

Målsättningen med boken är ett ökat miljömedvetande, en ökad förståelse för vikten av att bevara de gröna områdena runt städerna, en förbättrad livskvalitet då vandraren upplever naturens läkande kraft. Boken är också tänkt att ge sjuk- och friskvårdspersonal, läkare, psykologer, sjukgymnaster ett tillfälle att skriva ut natur och motion på recept.

Utgångspunkterna för strövtågen är de norra och östra delarna av Skåne, som Österlen, Snapphane- och Göingebygden.