Bläddra

Samspel och samarbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Samspel och samarbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Har du också varit med om att det gnisslar mellan enheterna och medarbetarna på jobbet, att det pågår revirstrider där ingen hänsyn tas till att problemen påverkar både organisationens styrka och lönsamhet. Då arbetar du på en av många arbetsplatser där samarbete och samspel inte fungerar eller skulle kunna fungera bättre. Det finns en föreställning om att ett bra samspel uppstår av sig självt. Så är det inte. Alla på arbetsplatsen behöver lära sig att göra det på ett strukturerat sätt för att utveckla verksamheten och sig själva.

Läs mer
Boken visar hur man utvecklar människors förmåga att samarbeta och samspela med varandra i en organisation och hur det kan bidra till att förbättra resultaten och effektiviteten på ett ordnat sätt. I slutet av varje kapitel finns frågor som ger dig möjlighet att reflektera över hur du kan stödja denna utveckling i din egen organisation.

Om författarna
Henrik Hammarström har under drygt nio år arbetat som projektledare och verksamhetsutvecklare inom olika sektorer i statsförvaltningen. Han har drivit en mängd organisationsöversyner, processanalyser, projekt samt införande och förvaltning av projektkontor.
Robert Hemmingsson har 20 års erfarenhet av chefs- och ledarskap inom statliga verk, landsting och högskolesektorn. Han har stor erfarenhet från ledarskap på högsta koncernnivå då han arbetat både som sjukhusdirektör och universitetsdirektör.
Niklas Rahm har 10 års erfarenhet som chef och ledare från olika områden inom statsförvaltningen, både som processägare och linjechef. Han har varit ansvarig för att föra samman enheter och bygga upp välfungerande funktioner.
Författarna är alla konsulter och delägare i Colegica AB.