Bläddra

Sköldpaddans sång

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sköldpaddans sång

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad främjar lärande och kreativitet? Med omväxlande fakta och skönlitterära berättelser beskriver Jon-Roar Bjørkvold vad som kännetecknar det musiska lärandet och hur skapande uttryck bidrar till människors lärande och utveckling.

Läs mer
Myter är allmängiltiga. De angår alla. Det gör också myten om sköldpaddans sång och världens skapelse. Människor kan sjunga, i den mänskliga mångfaldens alla tonarter. Somliga dansar, somliga skriver, somliga målar, somliga formar, somliga leker, somliga lär, somliga läser, somliga söker - varje människa på sitt eget sätt. Såsom meningen är ifrån begynnelsen, när ett barn blir fött till världen: Sjung din sång! Det handlar om tillgången till eget liv med egen röst - som vars och ens möjlighet och utmaning. Bara så blir världen till.

Om författarna
Jon-Roar Bjørkvold har varit professor vid Universitetet i Oslo sedan 1982 och gästprofessor vid University of California, Irvine 1986-87. Hans doktorsavhandling ”Den spontane barnesangen - vårt musikalske morsmål” var ett pionjärarbete om musikalisk barnkultur. Bjørkvold är medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi sedan 2002 och har erhållit flera utmärkelser, bland annat Alice Tegnérs barn- och ungdomsmusikpris, 2002.