Bläddra

Skolhälsovård : introduktion och praktisk vägledning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Skolhälsovård : introduktion och praktisk vägledning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdom tar sig många olika uttryck. Detta ställer höga krav på skolhälsovården, som måste vara uppmärksam på såväl psykiska, fysiska som sociala tecken på hälsa och brist på hälsa. Med inriktning både på den enskilda individen och den omgivande miljön har skolhälsovården en stor och viktig uppgift i att främja hälsa och förebygga sjukdom hos barn och ungdomar i skolåldrarna.