Bläddra

Specialpedagogik för lärare

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildning: administration och organisation

Specialpedagogik för lärare

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildning: administration och organisation
Köp här

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga. Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker.

Specialpedagogik för lärare täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

specialpedagogikens roll i utbildningssystemet tidiga insatser i förskolan och skolan specialpedagogik och organisation specialpedagogik i klassrummet specialpedagogiska insatser och risker i utveckling eller funktionsnedsättningar.