Bläddra

Svensk sjörätt

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

Svensk sjörätt

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning.

Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktrin, förarbetsuttalanden och publicerade domar. Därutöver redovisas ett stort antal opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher. Tack vare ett lagrumsregister för sjölagen kan boken också vara användbar som kommentar till denna lag.