Bläddra

Svenska Buteljglasbruk under 150 år

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Industrier och branscher Keramik och glasteknologi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillverkningsindustri
Köp här

Svenska Buteljglasbruk under 150 år

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Industrier och branscher Keramik och glasteknologi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillverkningsindustri
Köp här
Svenska buteljglasbruks uppgång och fall från mitten av 1800-talet till 2000-talet. För hand tillverkade flaskor till helautomatisk produktion, samt konkurrensen från andra billigare förpackningar. Ett tretiotal glasbruk finns beskrivna men främst handlar det om de glasbruk som ingick i Buteljglasbrukens Förbund och deras försäljningsbolag. Läsaren får här en omfattande information om dessa glasbruk med information som aldrig tidigare varit tryckt. Här finns produktionskalkyler, styrelseprotokoll, leveransbesked, tullhandlingar kundregister, priskuranter, fackföreningsavtal, ritningar på vannor, kylugnar, gashus, brännugnar, patent, verktyg, produktionsteknik avlöningslistor, och mycket om människorna, hobbyarbeten, uppfinnarjockarna, glasblåsare och disponenter.