Bläddra

Svenska värderingar? : den svenska värdegrundens dilemma

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Antropologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Svenska värderingar? : den svenska värdegrundens dilemma

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Antropologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Det talas om svenska värderingar . I riksdagsdebatter och partiledartal i Almedalen, vid middagssamtal och i medierna. Men ingen verkar riktigt veta vilka de är, och om det ens finns några. Ändå väcker de starka känslor. Ofta talar man förbi varandra för att man lägger in så olika saker i begreppet. Denna bok försöker både kartlägga och nyansera vad man kan mena. Vi har en lång historia och värderingar förändras med tiden. Olika sociala och ekonomiska grupper har också ofta vitt skilda värderingar. Alla länder, företag och organisationer har ändå ett slags värdegrund, detta ibland så förtalade begrepp. Kritiken handlar kanske mer om att det så ofta är en klyfta mellan det man säger sig stå för och hur man faktiskt agerar. Identiteten, vem man är och vad man vill - och varför, bygger ändå på vissa kärnvärden och en vilja att handla på ett visst sätt. Det gäller förstås också oss som individer, även om vår personliga etik inte alltid är lika uttalad. Här får läsaren inspiration att tänka vidare, bland annat med hjälp av det Moralens Hus vi alla bär inom oss. Bokens två centrala frågor är: Vem är jag - och vilka är vi?

Författaren är etikforskaren och tidigare biskopen Lennart Koskinen, välkänd radiopräst, samhällsdebattör och bollplank för beslutsfattare. Under fyra år var han arbetande ledamot i regeringens värdegrundsdelegation och ansvarig för bland annat Riksdagsförvaltningens värdegrundsarbete.