Bläddra

Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln I. Perspektiv från arkivaliska och arkeologiska fynd

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Köp här

Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln I. Perspektiv från arkivaliska och arkeologiska fynd

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Köp här
Svenska Ostindiska Kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Boken kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid Hunnebådan i Göteborgs inlopp där ostindiefararen Götheborg förliste 1745.

Boken ingår i skriftserien "Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia" som publiceras av Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Serien syftar till att skapa nya möjligheter för kunskapsproduktion rörande kompaniets historia, inte minst genom att lyfta fram och presentera perspektiv på de fragmentariskt bevarade, ofta vitt spridda och ibland svårtolkade arkivhandlingar som kan berätta och ge förståelse för kompaniets verksamhet och förutsättningar.
De olika kapitlen i boken har korta sammanfattningar på engelska. Ett kapitel på engelska har en sammanfattning på svenska. Boken avhandlar ämnen som: