Bläddra

Sveriges Dövas Ungdomsförbund : 50-årsjubileum 1966-2016 – pionjärer, ideellt engagemang och gemenskap

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här

Sveriges Dövas Ungdomsförbund : 50-årsjubileum 1966-2016 – pionjärer, ideellt engagemang och gemenskap

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här
Vår gemensamma historia...
En unik och viktig historisk dokumentation som beskriver minnesvärda epoker inom dövungdomsrörelsen i Sverige. I denna jubileumsbok sammanfattas en 50-årig historia om Sveriges Dövas Ungdomsförbunds verksamhet. Boken berättar även kort om pionjärer och hur dövsamhället såg ut i slutet av 1890-talet och hur allt började när Sveriges Dövas Ungdomsförbund bildades 1966. Hur dövungdomsrörelsen växte fram och den kamp för olika frågor och rättigheter som berört unga döva genom åren, 1966-2016.
Boken är sprängfylld med unika bilder, pressklipp och annan dokumentation från bland annat: förbundsstämmor, gamla styrelser, svenska och utländska läger, betydelsefulla möten och händelser. Här finns också korta berättelser från ledare och styrelseledamöter om deras tid som aktiva.
Materialet i denna bok har sammanställts och bearbetats av Charlotte Gustavsson, själv f.d. SDUF:s lägerledare, med sitt företag Kom&ut (Kommunikation och utveckling) och Urban Mesch, f.d. SDUF:s styrelseledamot och lägerledare, med sitt företag Mesch Consulting. Dagens och framtidens ungdom kan i denna jubileumsbok få en värdefull bild av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds historia och inblick i hur ungdomar hade det förr. Vår historia, vår nutid.

Charlotte Gustavsson
Urban Mesch