Bläddra

av:Annika Melin, Alexandra Granat

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Lära tecken i grupp gör det möjligt att komma igång med eller stötta en redan befintlig tecknande miljö utifrån övningar och pedagogiskt material. Det pedagogiska material som finns inkluderat är färdigt att kopiera. Varje spel, lek och samtalsövning har en handledning som beskriver hur förberedelser görs och hur dessa…
Köp här

Isbn: 9789151983172

Utgivningsår:20210301

Utgivare: Språkbussen

Mediatyp: BE

av:Annika Melin, Alexandra Granat

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Social pedagogy Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation Undervisning i specifika ämnen
Lära tecken i grupp gör det möjligt att komma igång med eller stötta en redan befintlig tecknande miljö utifrån övningar och pedagogiskt material. Det pedagogiska material som finns inkluderat är färdigt att kopiera. Varje spel, lek och samtalsövning har en handledning som beskriver hur förberedelser görs och hur dessa…
Köp här

Isbn: 9789151901763

Utgivningsår:20190129

Utgivare: Språkbussen

Mediatyp: BE

av:Per Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Att teckenspråket var i flitigt bruk under medeltiden är någonting som den historiska forskningen länge har förbisett med några få undantag. Bland undantagen märks Axel Nelson, som på 1930-talet skrev ”Teckenspråket i Vadstena kloster”, tryckt 1935. I föreliggandes arbete går Per Eriksson vidare med sin…
Köp här

Isbn: 9789198392845

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Mesch Consulting

Mediatyp: BB

av:Kerstin Axelsson, Margaretha Evmark

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Sångböcker Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark står för idé och manus till detta läromedel för alla sångglada barn- såväl stora som små!. Boken finns även inspelad på cd och dvd. Kerstin och Margaretha är musikpedagoger med många års erfarenhet av arbete med barn,ungdomar och vuxna inom grundskola, särskola, gymnasieskola samt…
Köp här

Isbn: 9789177722601

Utgivningsår:20021212

Utgivare: Teckensång Förlag AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789175170343

Utgivningsår:20110916

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BE

av:Boel Heister Trygg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
TAKK – Tecken som AKK är det mest vanliga ”formella” AKK-sättet i Sverige. TAKK är både en metod och ett sätt att kommunicera som omgivningen använder sig av för att kommunicera med en individ med funktionsnedsättning. Tillämpning av TAKK ska alltid ske i förhållande till en individs behov. Sedan…
Köp här

Isbn: 9789163368592

Utgivningsår:20100528

Utgivare: Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Mediatyp: BC

av:Anneli Tisell

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Lilla boken om tecken är en lättsam och inspirerande bok för dig som vill veta mer om hur och varför man använder TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Boken innehåller fakta om TAKK, tips för att komma igång och fortsätta med tecken och massor av inspiration för att skapa en tecknande miljö.…
Köp här

Isbn: 9789187465949

Utgivningsår:20200731

Utgivare: Hatten Förlag

Mediatyp: BC

av:Kerstin Axelsson, Margaretha Evmark

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Sångböcker Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark står för idé och manus till detta inspirerade läromedel som även finns på cd och dvd. Kerstin och Margaretha är musikpedagoger med många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom grundskola, särskola, gymnasieskola samt kulturskola. Kom igång med teckensång 2 är…
Köp här

Isbn: 9789197708401

Utgivningsår:20071001

Utgivare: Teckensång Förlag AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789175175485

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BE

av:Signe Tonér

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. Barn ges möjlighet att använda alla sinnen – kroppsspråk, minspel, röstläge, intonation, beröring, blickkontakt och tecken. Boken handlar om…
Köp här

Isbn: 9789127444089

Utgivningsår:20160307

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197628532

Utgivningsår:20070410

Utgivare: Ansuz

Mediatyp: BC

av:Ulrika Casselbrant

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Boken Babytecken ger dig inspiration och vägledning för att komma igång med babytecken. Ta del av teckenillustrationer, sånger och många tips på hur babytecken blir en rolig och hjälpsam del av er vardag. Boken ger dig inblick i andra föräldrars erfarenheter av babytecken och vad forskningen säger om ämnet. Du som är…
Köp här

Isbn: 9789176116531

Utgivningsår:20160623

Utgivare: Blöjfri bebis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151966038

Utgivningsår:20201125

Utgivare: Språkbussen

Mediatyp: BE

av:Arne Trageton

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
I denna bok presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit. Med många konkreta exempel på…
Köp här

Isbn: 9789147114108

Utgivningsår:20140120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anne Dickson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Ibland drar man sig för att säga vissa saker Och när man väl får det sagt upptäcker man kanske att mottagaren hamnar i försvarsställning skyller ifrån sig eller får ett vredesutbrott med låsta positioner som följd. Andra gånger väljer man att tiga, sopa problemen under mattan och hoppas på att allt ska ordna sig av…
Köp här

Isbn: 9789137127408

Utgivningsår:20060823

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av:Kerstin Axelsson, Margaretha Evmark

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Sångböcker Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark står för idé och manus till detta inspirerade läromedel som även finns på cd och dvd. Kerstin och Margaretha är musikpedagoger med många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom grundskola, särskola, gymnasieskola samt kulturskola. Kom igång med teckensång 2 är…
Köp här

Isbn: 9789163786266

Utgivningsår:20150715

Utgivare: Teckensång förlag AB

Mediatyp: BE

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
De andra två böckerna i denna serie är ”Små och stora djur” och ”Kroppen och kläder”. Dessutom finns det en (1 st) cd-skiva att köpa separat med alla bilderna (150st) inkl. tecken från alla tre böckerna samlade. Med den cd´n kan du själv välja ut dina favoriter och skriva ut dem och göra din…
Köp här

Isbn: 9789188027016

Utgivningsår:20091128

Utgivare: Landskrona Vision AB

Mediatyp: BE

av:Charlotte Gustavsson, Urban Mesch

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Vår gemensamma historia… En unik och viktig historisk dokumentation som beskriver minnesvärda epoker inom dövungdomsrörelsen i Sverige. I denna jubileumsbok sammanfattas en 50-årig historia om Sveriges Dövas Ungdomsförbunds verksamhet. Boken berättar även kort om pionjärer och hur dövsamhället såg ut i slutet av…
Köp här

Isbn: 9789163924767

Utgivningsår:20161208

Utgivare: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Mediatyp: BB

av:Arnfinn Muruvik Vonen

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Denne boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk…
Köp här

Isbn: 9788202671549

Utgivningsår:20200506

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Denna studie handlar om runristare i Södermanland och deras mobilitet. Min hypotes är att det finns en koppling mellan runristarens aktionsradie och dennes funktion i hushållet. Såvida runristarnas resor är ett resultat av släktskap och vänskapsförbindelser kan runristarens aktionsradie också vara talande för…
Köp här

Isbn: 9789172098084

Utgivningsår:20171106

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Gary Chapman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Kärlek kommuniceras på många sätt. Vilket språk är ditt? Det är svårt att välja partner. Hur vi förstår och talar med varandra, genom handlingar, ord och närvaro, är grunden för gemenskap. I alla mänskliga relationer är kommunikation grundläggande. Kanske menar vi samma sak fast formulerar det på olika sätt? Liksom…
Köp här

Isbn: 9789179994235

Utgivningsår:20060403

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BB

av:Tommy Lyxell

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Teckenspråkiga förskolor och skolor har en viktig roll för barnen, men trenden är att färre barn får tillgång till dessa språkmiljöer. Dessutom urholkas den språkliga kvaliteten när större fokus läggs på barnens talförmåga och kunskaper i svenskt teckenspråk inte värderas tillräckligt högt. Tommy Lyxell, språkvårdare i…
Köp här

Isbn: 9789186959135

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Maria Krafft Helgesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation Undervisning för elever med särskilda behov
Kom igång med tecken! Det är aldrig för sent! Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära reportage varvas med fakta och kloka ord från personer som dagligen använder tecken i sin kommunikation. Bokens författare Maria Krafft…
Köp här

Isbn: 9789187465123

Utgivningsår:20140331

Utgivare: Hatten Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
It is the third most commonly used language in North America. It has its own beauty, its own unmistakable form, and its own inherent culture. It is American Sign, the language of the deaf. Now, Gabriel Grayson, teacher extraordinaire, has put together a book that makes signing accessible, easy, and fun. Using more than…
Köp här

Isbn: 9780757000072

Utgivningsår:20030312

Utgivare: Square One Publishing

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
De andra två böckerna i denna serie är ”Mat och dryck” och ”Små och stora djur”. Dessutom finns det en (1 st) cd-skiva att köpa separat med alla bilderna (150st) inkl. tecken från alla tre böckerna samlade. Med den cd´n kan du själv välja ut dina favoriter och skriva ut dem och göra din egen…
Köp här

Isbn: 9789188027023

Utgivningsår:20091128

Utgivare: Landskrona Vision AB

Mediatyp: BE

av:Peter Roslund

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
De andra två böckerna i denna serie är ”Mat och dryck” och ”Kroppen och kläder”.Dessutom finns det en (1 st) cd-skiva att köpa separat med alla bilderna (150st) inkl. tecken från alla tre böckerna samlade. Med den cd´n kan du själv välja ut dina favoriter och skriva ut dem och göra din egen…
Köp här

Isbn: 9789188027030

Utgivningsår:20091128

Utgivare: Landskrona Vision AB

Mediatyp: BE

av:Anders Lundin, Susanne Wolmesjö

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Författarna bjuder i denna bok in till ett pedagogiskt inspirationsmaterial. Det kan ses som en verktygslåda ”kulpåse” med exempel och övningar i kommunikation enligt disciplinen kommunikologi. Författarna vill locka fram kreativitet hos läsaren/användaren och ge inspiration till egna idéer under vägen.
Köp här

Isbn: 9789163350375

Utgivningsår:20100505

Utgivare: Värdegrundsfabriken

Mediatyp: BC

av:Hilke Osika

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
”Kommunikation med stöd är det viktigaste som har hänt i mitt liv” enligt flera Kommunikation med stödskrivare utan talförmåga. När en person utan verbal språkförmåga väl har lärt sig använda Kommunikation med stöd, samt har en stödperson som är trygg och säker i sitt stöd, sker en omvälvande förändring i den…
Köp här

Isbn: 9789188097507

Utgivningsår:20170512

Utgivare: Förlagshuset Siljans Måsar

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198204735

Utgivningsår:20170925

Utgivare: Döviana Konsult & Tjänster

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494844

Utgivningsår:20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av:Carl Börstell

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
In this dissertation, I investigate various aspects of object marking and how these manifest themselves in the signed modality. The main focus is on Swedish Sign Language (SSL), the national sign language of Sweden, which is the topic of investigation in all five studies. Two of the studies adopt a comparative…
Köp här

Isbn: 9789176497463

Utgivningsår:20170607

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC