Bläddra

Till sista droppen : Den kommande oljekrisen och de nya lösningarna

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Till sista droppen : Den kommande oljekrisen och de nya lösningarna

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Skriften på väggen är tydlig nog. Vi närmar oss med stormsteg en samhällskris av proportioner som vi idag bara anar.
Vi vet att oljan kommer att ta slut. Vi vet också att oljeuttagets toppunkt närmar sig. Men när den inträffar råder det starkt delade meningar om.
Oljebolag, regeringar och etablerade experter tror att det kanske blir först på 2030-talet.
Jeremy Leggett, före detta geolog på oljebolaget Shell, hävdar att toppunkten inträffar inom de närmaste åren. Om den inte redan har inträffat.
Därefter tvingas industrisamhällena att minska produktionen av sin ekonomiskt viktigaste vara, beskära den energikälla som vi gjort oss extremt beroende av. Vad som händer när marknaden tvingas inse och agera utifrån detta kan vi bara gissa.
Att öka produktionen av andra orena energikällor, t.ex kol och gas, är ingen lösning.
Men lösningarna finns. Tekniken för alternativ energiproduktion existerar idag. Att det inte satsas i stor skala på den hänger framför allt samman med de enorma ekonomiska och politiska intressen som är knutna till oljeindustrin. Och till USA:s roll som enda supermakt.
Men när oljeepoken tar slut kommer världen att förändras och en ny maktbalans ta form.