Bläddra

Universum på glänt : hundra år av svensk astronomi

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här

Universum på glänt : hundra år av svensk astronomi

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här
Svenska astronomiska sällskapet firade hundra år 2019. Detta högtidlighölls bland annat genom en blogg där vi i hundra artiklar försökte skildra vad svenska astronomi är och har varit under det senaste seklet. Denna blogg har vi nu stöpt om till bokform.Samlingen visar på den snabba utvecklingen inom astronomi och rymdforskning. Därtill illustreras bredden i verksamheten med världsledande svenska forskare, idoga amatörastronomer och visionära folkbildare i viktiga roller.