Bläddra

Uppsala universitet i sin lokala miljö : ett sekel av kontakter och samverkan

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Uppsala universitet i sin lokala miljö : ett sekel av kontakter och samverkan

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur syns och märks Uppsala universitet utanför sina föreläsningssalar och laboratorier, och hur präglar det sin närmaste omgivning? Vad har universitetet betytt för Uppsala stad och för lokalsamhället i övrigt? Hur har samarbetet utvecklats mellan universitetet och lokala myn­digheter och organisationer, och på vilka områden har samverkan varit särskilt omfattande? Vilka resultat ha uppnåtts och vad har blivit bestående? Vilken roll har studenterna och deras organisationer spelat för stadens utveckling och i stadens liv? Det är frågor av detta slag som denna bok vill besvara, och den tid som skildras är från början av 1900-talet till våra dagar. Det handlar om stadsbilden och om universitetets betydelse för stadens utveckling inte minst på kulturområdet men också om samverkan inom ”vård, skola och omsorg” för att använda ett uttryck från det politiska livet. Boken belyser också universitetets bidrag till näringslivets utveckling och till Uppsalas internationalisering. Mats Ola Ottosson fick sin akademiska utbildning i Lund och avlade där ­teknologie licentiatexamen. Han har arbetat inom de svenska forsknings­råden och med forskningsadministrativa frågor i Frankrike och Belgien. ­Under en tioårsperiod från 1998 till sin pensionering var han universitetsdirektör vid Uppsala universitet, och han har även därefter haft ansvar för några till universitetet knutna verksamheter.