Bläddra

Vägar till en god kultur : tillit, lärande, etik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här

Vägar till en god kultur : tillit, lärande, etik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här
För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet, där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat, snarare än ökat, av traditionella sätt att bedriva värdegrundsarbete. I denna bok diskuterar Louise Bringselius vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv och med organisationsforskningen som utgångspunkt. Ett viktigt budskap är att vi behöver flytta fokus från värderingar till beteenden och utgå i högre grad från lokala behov. Ledning och chefer har en viktig roll som etiska förebilder. Det behöver också finnas en grundläggande förståelse för de rättsliga och humanistiska principer som förenar alla samhällets organisationer, inte minst i offentlig sektor. I boken behandlas även närliggande begrepp, såsom klimat, organisatorisk identitet, värdegrund och värderingsstyrda organisationer.