Bläddra

av:Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur moderna organisationer fungerar är en grundlig och omfattande introduktion till de mest centrala temana och perspektiven inom organisationsteori. Områden som behandlas är: • Strategi och effektivitet • Organisationsstruktur • Organisationskultur • Makt i organisationer • Organisation och omvärld • Motivation •…
Köp här

Isbn: 9789144150956

Utgivningsår:20210608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Alicia Medina, Rolf Medina

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Hur utformar vi humana och hållbara organisationer? Alicia och Rolf Medina har båda lång erfarenhet av arbete i organisationer. Med grund i ett flerårigt forskningsprojekt har de tagit fram en modell för att skapa progressiva organisationsformer som bygger på tillit, öppenhet och jämlikhet. DP-modellen strävar efter…
Köp här

Isbn: 9789175575230

Utgivningsår:20210921

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Nicholas Fernholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
När kritiken mot robotarna på Nya Karolinska Sjukhuset blev för stark var det ett luciatåg som ändrade allt. Och när coronapandemin härjade som värst var det tack vare en VVS-tekniker som vårdpersonalen i Region Stockholm slapp stå utan andningsskydd. För när allt ser hopplöst ut kan de mest oväntade lösningar visa…
Köp här

Isbn: 9789152725276

Utgivningsår:20220912

Utgivare: Nicholas Fernholm AB

Mediatyp: BB

av:Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och genus. I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön/genus generellt och om organisationsteorier med genusperspektiv. Författarna betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället i samspel med andra…
Köp här

Isbn: 9789144112909

Utgivningsår:20180808

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Lindkvist, Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Här är en riktig klassiker i organisationsteori. Den ger en aktuell översikt av fackområdet. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis. Detta är en av de mest använda universitetsböckerna inom området. Efter mer än 25…
Köp här

Isbn: 9789147111275

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Oscar Öquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Med systemteorins syn på världen utgår allt från helheten, där individer och organisationer ses i sitt sammanhang som system. Då öppnar sig nya infallsvinklar och handlings alternativ. Systemteori i praktiken hjälper läsaren att finna lösningar som fokuserar på grundorsakerna till problem snarare än de symtom problemet…
Köp här

Isbn: 9789172055759

Utgivningsår:20080305

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Stefan Söderfjäll

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. Trots detta är det långt ifrån alla…
Köp här

Isbn: 9789163907074

Utgivningsår:20170420

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken inne­håller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144111889

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Richard Berglund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad ni sagt. Det finns outnyttjad kraft i alla organisationer, ni behöver bara släppa den fri och få den att samspela. När människor ges utrymme, förutsättningar och förtroende vill de inget hellre än att bidra till er utveckling. Tillsammans kan ni bli…
Köp här

Isbn: 9789152703601

Utgivningsår:20210801

Utgivare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Mediatyp: BC

av:Otto Granberg, Jon Ohlsson, Susanne Andersson, Marianne Döös, Pär Larsson, Camilla Thunborg, Lena Wilhelmson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att den ska bidra till kunskap om kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789144140360

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med ett…
Köp här

Isbn: 9789144132174

Utgivningsår:20200519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marianne Rimbark

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
In the early 2010s, the telecom world readied itself to roll out 4G, the latest generation in mobile networks. At Swedish telecom giant Ericsson, management realized that developing the next 5G mobile networks would require a speed and organizational flexibility that was beyond what the company could master. And so, in…
Köp här

Isbn: 9789198516159

Utgivningsår:20220602

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av:Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Organisationsteori och beteende
För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och…
Köp här

Isbn: 9789144090962

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som…
Köp här

Isbn: 9789144086040

Utgivningsår:20150713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur. I en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen…
Köp här

Isbn: 9789147111688

Utgivningsår:20141112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Harry Wallenholm, Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Kärnan i all organisatorisk förändring är att vi utmanar människors lojalitet med nuläget. Vi ber dem släppa taget om beprövade arbetssätt och att vara lojala med något nytt; ett framtida tillstånd som vi dessutom ofta har svårt att förmedla en tydlig bild av. Denna osäkerhet är typisk för förändring i nutida…
Köp här

Isbn: 9789144104294

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mikal Björkström, Ola Rosenlind

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En vanlig föreställning är att majoriteten av förändringsinitiativ misslyckas. Denna handbok för chefer och förändringsledare utmanar den föreställningen och visar att möjligheten att lyckas tvärtom är ganska god, så länge man undviker de vanligaste fallgroparna. I boken förklaras hur man konkret bör agera för att…
Köp här

Isbn: 9789144141206

Utgivningsår:20210203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark, Staffan Blomberg, Anna Dunér, Torbjörn Forkby, Ove Grape, Katarina Hollertz, Håkan Johansson, Andreas Liljegren, Lena Lindgren, Marie Nordfeldt, Lina Ponnert, Marie Sallnäs, Gustav Svensson, Kerstin Svensson, Stefan Szücs, Stefan Wiklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”’ Vård
Köp här

Isbn: 9789127136311

Utgivningsår:20150224

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Magnus G. Lind

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Organisationsteori och beteende Personliga berättelser
Alltsedan antiken har läkekonsten hämtat motivation i det sociala kontraktet. Sedan början av 1800-talet har sjukvård alltmer kommit att betraktas som en apparat för medicinska och kirurgiska ingrepp. Trots att resurserna ökat dramatiskt tar efterfrågan aldrig slut. Sjukvårdsetiken kräver att medicinska behov…
Köp här

Isbn: 9789189323063

Utgivningsår:20210518

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av:Rafael Alcadipani, Steven Brown, Martha Feldman, Kirsten Flagstad, Stephen Fox, Silvia Gherardi, John Hassard, Claes-Fredrik Helgesson, Jonny Holmström, Hans Kjellberg, Giovan Francesco Lanzara, Marcus Lindahl, David Middleton, Michèle Morner, Jan Mouritsen, Davide Nicolini, Lars Norén, Per Ingvar Olsen, Tuomo Peltonen, Brian Pentland, Agneta Ranerup, Daniel Robey, Henrikki Tikkanen, Kjell Tryggestad, David Vickers

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Actor-Network Theory (ANT) has over the past few decades developed into a practical, challenging and intriguing tool for studying organizing. Its unique approach brings to light the multiple ways that people, artifacts, institutions and organizations become intertwined. ANT-inspired studies illuminate connections,…
Köp här

Isbn: 9789144138879

Utgivningsår:20200123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Svante Pedersson, Lasse Pedersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
”Föreningsboken”, ny upplaga 2009, med uppdaterad text, i ny form och i nytt format. Ingår i Bilda Förlags ”Föreningsserien”.
Köp här

Isbn: 9789157480552

Utgivningsår:20090420

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av:Ida Lemoine, Kajsa Lindström, Linda Lindström, Samuel Salzer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Organisationsteori och beteende
Hållbar samhällsförändring gynnar individ, näringsliv och klimat. Nudging handlar om att utforma beslutsmiljöer som hjälper oss att genomföra detta. Genom att kombinera psykologi och design har nudging bland annat lyckats öka pensionssparande, återvinning och antalet…
Köp här

Isbn: 9789127824072

Utgivningsår:20191202

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
I boken diskuterar Louise Bringselius vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv och med organisationsforskningen som utgångspunkt. Ett viktigt budskap är att vi behöver flytta fokus från värderingar till beteenden och utgå i högre grad från lokala…
Köp här

Isbn: 9789172512207

Utgivningsår:20200504

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB

av:Mats Heide, Charlotte Simonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar kriskommunikation utifrån ny forskning. De belyser sina resonemang med empiriskt material från ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus, men exemplen har en allmän karaktär och är giltiga för olika…
Köp här

Isbn: 9789144109428

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat…
Köp här

Isbn: 9789147129782

Utgivningsår:20190103

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och…
Köp här

Isbn: 9789147111893

Utgivningsår:20150331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Barbara Czarniawska

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisationsteorin har kraftigt förändrats under senaste decennierna. Fokus har skiftat från strukturer till processer, från organisationer till organisering. Det har blivit uppenbart att strukturer är optiska synvillor, stillbilder av processer, och att formella organisationer är ett resultat av organisering, snarare…
Köp här

Isbn: 9789144105918

Utgivningsår:20150408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl Jyllermark, Maria Åkerström

Kategorier: Aspekter av religion Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kristendom Organisationsteori och beteende Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Det finns oändligt mycket skrivet inom organisations- och verksamhetsutveckling men ofta saknas perspektiv och tankegångar anpassade för Svenska kyrkan verksamhet.  Därför finns den här handboken. Den vänder sig till dig som arbetar i församling och har någon form av verksamhetsansvar samt till dig som är…
Köp här

Isbn: 9789152637968

Utgivningsår:20200424

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Tor Wennerberg

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Rädda organisationen handlar om betydelsen för organisationers lärande och utveckling av att vi vågar ta mellanmänskliga risker i arbetslivet – att vi gör våra röster hörda. För att kunna ta dessa risker behöver vi känna psykologisk trygghet, ett grupptillstånd som visar samband med effektivitet och måluppfyllelse,…
Köp här

Isbn: 9789180597470

Utgivningsår:20231115

Utgivare: Ett hum förlag AB

Mediatyp: BC

av:Helle Hedegaard Hein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Ytterst få ledare skulle hävda att organisationer kan nå bästa möjliga resultat med omotiverade medarbetare. Trots detta står de klassiska motivationsteorierna och samlar damm. När ledare vill komma underfund med hur de ska få medarbetarna att realisera sin fulla potential, söker de sig inte till dessa teorier och…
Köp här

Isbn: 9789147097326

Utgivningsår:20120306

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marja Huotari

Kategorier: Affärskommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Oavsett hur väl planerat ett förändringsarbete är, innehåller det alltid mycket som är okänt i förväg. Man går på något sätt på okänd mark. Att kommunicera förändringen med organisationen är också på flera sätt obekant; de tidigare förändringarna och organisationerna som du varit med och skapat hjälper inte mycket, du…
Köp här

Isbn: 9789163978791

Utgivningsår:20190423

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson, Ronny Tikkanen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vad händer när en anställd inom socialtjänst, sjukvård eller skola slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur svarar ledningen och vilka blir reaktionerna inom organisationen? När man måste säga ifrån presenterar den första svenska studien om whistleblowing inom människovårdande organisationer. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789127117822

Utgivningsår:20081208

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Susan A Wheelan, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och samarbeta? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna kommer från skilda kulturer med olika uppfattningar om ledarskap och…
Köp här

Isbn: 9789144154268

Utgivningsår:20220404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Philip Runsten, Andreas Werr

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Vi har alla varit med om det – gruppen där samarbetet bara fungerar. Som åstadkommer fantastiska resultat. Där det skapas energi och där deltagare blommar ut. Möten som tar till vara deltagarnas kunskaper. Men det finns också andra grupper, som inte fokuserar på kunskapsutbytet och som bara skapar frustration. I den…
Köp här

Isbn: 9789144088440

Utgivningsår:20160112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Tingström

Kategorier: Aspekter av religion Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kristendom Organisationsteori och beteende Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Handbok för trygga och säkra verksamheter ger er kunskap och vägledning att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys, en metod för att identifiera och värdera potentiella risker i församlingens olika verksamheter. Även om fokus ligger på det förebyggande arbetet ger boken också stöd i arbetet under och efter en kris.…
Utgått

Isbn: 9789152638149

Utgivningsår:20200416

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, André Spicer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar. I stället för komplext tänkande får vi urvattnad jargong…
Köp här

Isbn: 9789188589019

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Idén om varumärket väger idag tyngre än hur bra en organisation faktiskt är. Vi lever i en tid då viljan att låta bra förhindrar organisationer från att vara bra. Vår tids människa och arbetsliv präglas av en märklig blandning av tjusiga ambitioner – titelinflation, värdegrundsprat och polerade sociala…
Köp här

Isbn: 9789189139640

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BC

av:Bengt Flach

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organiserad verksamhet syftar till samverkan och samarbete, ett samordnat handlande av personer och grupper för att motsvara gemensamma och överordnade krav. Samtidigt förekommer emellertid motsättningar och tvister. Det finns motstridiga mål, föreställningar och värderingar i organisationen. Brister i ledarskapet kan…
Köp här

Isbn: 9789185177189

Utgivningsår:20110901

Utgivare: Mandatus bokproduktion

Mediatyp: BC