Bläddra

av: Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur.Läs merI en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen…
Köp här

Isbn: 9789147111688

Utgivningsår: 20141112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Frida Palmgren, Anders Örtengren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Har ni rätt stämning, och inte bara ibland och för vissa, utan alltid och för alla? Den osynliga dragningskraft som författarna valt att kalla stämningsfyllt är avgörande för att skilja sig från mängden och lyckas. Det handlar om hur en plats uppfattas och hur man möter kunder och besökare med närvaro, intresse och…
Köp här

Isbn: 9789147116973

Utgivningsår: 20150508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som…
Köp här

Isbn: 9789144086040

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och genus. I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön/genus generellt och om organisationsteorier med genusperspektiv. Författarna betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället i samspel med andra…
Köp här

Isbn: 9789144112909

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marja Huotari

Kategorier: Affärskommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Oavsett hur väl planerat ett förändringsarbete är, innehåller det alltid mycket som är okänt i förväg. Man går på något sätt på okänd mark. Att kommunicera förändringen med organisationen är också på flera sätt obekant; de tidigare förändringarna och organisationerna som du varit med och skapat hjälper inte mycket, du…
Köp här

Isbn: 9789163978791

Utgivningsår: 20190423

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Svante Pedersson, Lasse Pedersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
“Föreningsboken”, ny upplaga 2009, med uppdaterad text, i ny form och i nytt format. Ingår i Bilda Förlags “Föreningsserien”.
Köp här

Isbn: 9789157480552

Utgivningsår: 20090420

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Lindkvist, Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis.Läs merDetta är en av de mest…
Köp här

Isbn: 9789147111275

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
OBM (Organizational Behavior Management) ger kraftfulla verktyg för att förstå och förutsäga vilka förändringar organisationer behöver göra för att åstadkomma bättre resultat. Författarna berättar initierat hur man prioriterar bland olika mål och nyckelbeteenden. De beskriver hur det går till när man: förändrar…
Köp här

Isbn: 9789127139374

Utgivningsår: 20150808

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Oskar Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Alla vill ha ordning och reda men ingen vill städa efter någon annan… Boken ger en detaljerad steg-för-steg guide för att gemensamt förbättra er arbetsplats och samtidigt lägga grunden till Lean och ständiga förbättringar. Boken ger svar på frågor som : Hur planerar man arbetet? Hur får man med sig all…
Köp här

Isbn: 9789163740077

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: WCM Consulting, Co-print

Mediatyp: BC

av: Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och…
Köp här

Isbn: 9789147111893

Utgivningsår: 20150331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Författaren visar i denna bok att förändring är ett generellt fenomen, och sker på många olika sätt och kan ha vitt skilda orsaker och drivkrafter. Boken bidrar också till att utveckla en konstruktiv teori om planerad organisationsförändring. Den består av två huvuddelar. Första delen behandlar frågan hur det är…
Köp här

Isbn: 9789144129273

Utgivningsår: 20190311

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Isaksson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Denna bok beskriver hur psykologiska kontrakt utvecklas, förändras, balanseras och vilka följder ett kontraktsbrott kan få. Genom att förstå betydelsen av psykologiska…
Köp här

Isbn: 9789147113248

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken inne­håller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144111889

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roy Bartilson, Per Malmberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Den här boken sammanfattar författarnas erfarenheter av att ha jobbat med över 150 ledningsgrupper och där sett ett antal hinder för att nyttja potentialen i gruppen och därmed utveckla hela företagets lönsamhet.Läs merOavsett bransch eller storlek på företag är den största ledarskapsutmaningen att implementera en…
Köp här

Isbn: 9789186419318

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: TUK Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Linda Höglund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
The importance of entrepreneurship in established organizations has grown significantly in past decades, and one way of addressing this phenomenon is using the concept of strategic entrepreneurship. By applying strategic entrepreneurship practices, an organization enhances its ability to be dynamic and flexible towards…
Köp här

Isbn: 9789144103686

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Troedsson, Peter Englén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Det här är en bok om team, teamutveckling och teamledarskap. Idag går nästan alla organisationer och företag över till teambaserade organisationer. Många inför också lean och ett agilt arbetssätt där teamarbete är nödvändiga för att lyckas. Ändå fungerar bara tio procent av alla de team som skapas riktigt bra. Femtio…
Köp här

Isbn: 9789188915061

Utgivningsår: 20181114

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Anders Kron, Mikael Wallgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Boken lyfter fram de centrala staberna, den stödjande verksamheten i organisationen, som sällan fått stå i rampljuset i böcker om företagsekonomi och organisation. Den pågående utvecklingen innebär att hela eller delar av exempelvis inköp, ekonomi, HR och IT ofta bedrivs i så kallade Shared Service Center eller…
Köp här

Isbn: 9789188193001

Utgivningsår: 20151016

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Anders Örtenblad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vad är egentligen en ”lärande organisation”? Begreppet har definierats på flera olika sätt vilket lett till förvirring. Syftet med den här boken är att skapa ökad klarhet och ge en mer nyanserad bild av ”lärande organisation” än vad tidigare litteratur förmått göra.Läs merI boken presenteras fem olika synsätt på…
Köp här

Isbn: 9789147089352

Utgivningsår: 20090122

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Cecilia Anelod, Sylwe Anelod Olsson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Är alla i din arbetsgrupp på plan? Eller sitter någon kvar i omklädningsrummet? Arbetar du tillsammans med någon som hela tiden springer offside? Och var finns målet? Sylwe Anelod Olsson och Cecilia Anelod har använt sig av tankar och teori från idrottens värld, för att utforma en unik modell för dig som vill vara med…
Köp här

Isbn: 9789177652014

Utgivningsår: 20180209

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789144104546

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Konflikter uppstår på de flesta arbetsplatser och är någonting alla organisationer och chefer måste förhålla sig till. I den här utgåvan beskriver författaren hur effektiv konflikthantering kan gå till med hjälp av konkreta exempel och välbeprövade metoder från OBM eller Organizational Behavior Management. Denna…
Köp här

Isbn: 9789127817425

Utgivningsår: 20160412

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Mats Alvesson, André Spicer

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar. I stället för komplext tänkande får vi urvattnad jargong…
Köp här

Isbn: 9789188589019

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organization theory and management studies tend to underrate the importance of technological resources in accomplishing organized activities. In organizations, a wide variety of technologies are mobilized on a day-to-day basis to accomplish organized activities. Some of these technologies are subject to continuous…
Köp här

Isbn: 9789147094394

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per Schlingmann

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Per Schlingmann är en av de mest inflytelserika kommunikatörerna och profilerna inom svensk politik under senare år. Han är en av arkitekterna bakom Moderaternas framgångsrika förvandling till De nya moderaterna som bidrog till valsegrar 2006 och 2010. I Stå aldrig still! beskrivs förändringsarbetet samt hur människor,…
Köp här

Isbn: 9789137141299

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Bengt Flach

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organiserad verksamhet syftar till samverkan och samarbete, ett samordnat handlande av personer och grupper för att motsvara gemensamma och överordnade krav. Samtidigt förekommer emellertid motsättningar och tvister. Det finns motstridiga mål, föreställningar och värderingar i organisationen. Brister i ledarskapet kan…
Köp här

Isbn: 9789185177189

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Mandatus bokproduktion

Mediatyp: BC

av: Fiona Wilson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Den tredje upplagan av Fiona Wilsons grundläggande bok i organisationsteori, som ger ett nytt och kritiskt perspektiv på ledarskap och organisationer.Läs merBoken är indelad i tre delar:Del 1. Ledarskap – en kritisk granskning.Här diskuteras arbetets kontext, arbetarnas och chefernas syn på arbete, samt rationalitet…
Köp här

Isbn: 9789147112890

Utgivningsår: 20170103

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Heide, Charlotte Simonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar kriskommunikation utifrån ny forskning. De belyser sina resonemang med empiriskt material från ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus, men exemplen har en allmän karaktär och är giltiga för olika…
Köp här

Isbn: 9789144109428

Utgivningsår: 20160121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Wengrud

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
I Sverige är ord som pyramider, hierarkier och maktutövning laddade begrepp. Icke desto mindre är dessa begrepp högst närvarande i de flesta svenska medarbetares vardag. Maktutövningens, pyramidens och hierarkins principer manifesteras på olika sätt dagligen, på svenska arbetsplatser, men de har ofta kompletterats med…
Köp här

Isbn: 9789188931016

Utgivningsår: 20190221

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Ledare spelar en avgörande roll för att medarbetare ska kunna och vilja genomföra förändringar i sitt arbete. Här visar de erfarna organisationskonsulterna Rolf Olofsson och Kenneth Nilsson hur man kan utveckla och förbereda ledare och ledningsgrupper inför ett förändringsarbete i en organisation. Metoderna är baserade…
Köp här

Isbn: 9789127817449

Utgivningsår: 20160412

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189617612

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Anna Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Varför är en del organisationer mer framgångsrika än andra? En förklaring är att de är bättre på att tillvarata och utveckla kunskap som gör dem både effektiva och innovativa – och inte antingen eller. Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft, men är långtifrån så enkel och självklar…
Köp här

Isbn: 9789147097753

Utgivningsår: 20120717

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Stefan Söderfjäll

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. Trots detta är det långt ifrån alla…
Köp här

Isbn: 9789163907074

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Mikael Klingvall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organizations, once established, tend not to change, typically going obsolete as society continues to evolve. This makes adaptability an important issue. Organizational members must make sense to each other, or coordination suffers. They must also make sense to environmental actors, or the organization will not achieve…
Köp här

Isbn: 9789186071035

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Göran Ahrne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur vet man att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk?Den här boken knyter samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på…
Köp här

Isbn: 9789147115020

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Svedberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Grupper lever i människan och människan lever i grupper. Inom såväl offentliga som privata organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. Här ska viktiga beslut fattas och ett kvalificerat arbete utföras utifrån idén om den samlade kompetensens kraft och…
Köp här

Isbn: 9789144111261

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson, Ronny Tikkanen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vad händer när en anställd inom socialtjänst, sjukvård eller skola slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur svarar ledningen och vilka blir reaktionerna inom organisationen? När man måste säga ifrån presenterar den första svenska studien om whistleblowing inom människovårdande organisationer. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789127817760

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Niclas Fock

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Boken berättar om hur ett nytt kunskapsparadigm förändrade det specialiserade och kunskapsintensiva företaget Combitech Systems. Den beskriver hur företagsledningen bröt sig ur en traditionell syn på information och kunskap och började betrakta sin verksamhet ur ett praxisorienterat kunskapsperspektiv för att lösa…
Köp här

Isbn: 9789197506014

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Alla är vi beroende av det som vi kallar ”människobehandlande organisationer” dvs. vårdcentraler, skolor, socialförvaltningar, rättsvårdande organisationer, biståndsorganisationer och många andra. Och ungefär lika många har åsikter om dem. Vad innebär det för sättet de organiseras på?Läs merNyinstitutionell…
Köp här

Isbn: 9789147098798

Utgivningsår: 20130827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kjell Lindström, Niklas Lång

Kategorier: Aspekter av religion Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kristendom Kristna riktningar Organisationsteori och beteende Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Den “sanna” organisationen – Kyrkans framtid i en vilsen värld Den här boken är en samling utmanande och spännande artiklar om Svenska kyrkans organisation. Den är avsedd att skapa diskussion och ge mod att våga ifrågasätta saker som ofta tas för givna, inte bara i kyrkan – utan också i andra…
Köp här

Isbn: 9789163915239

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
En bred och forskningsbaserad översikt av frågor som rör ledning av företag och förvaltningar, lämplig för kurser i företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi liksom i ledarutbildningar och vidareutbildningskurser. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203832

Utgivningsår: 20110819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC