Bläddra

Vägen mot hållbarhet – historien om skogsindustrins miljöarbete

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Vägen mot hållbarhet – historien om skogsindustrins miljöarbete

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Skogsindustrin har idag en stor betydelse för Sveriges ekonomi och för sysselsättningen i stora delar av landet. Dess bas är en förnybar råvara – den växande skogen. För att tillverka papper av ved har man utvecklat processer som i industrins barndom ledde till mycket stora utsläpp till vatten och luft och betydande störningar i miljön, men idag är påverkan mycket liten och högst sannolikt inom ramen för en bestående hållbarhet. Utsläppen till luft och vatten är idag lika låga som för hundra år sedan trots att produktionen av massa och papper är hundra gånger högre än de var då. Skogsindustrins metamorfos från en stor förorenare till en stor och hållbar del i en framtida bioekonomi har åstadkommits genom betydande insatser i forskning, teknisk utveckling och investeringar och av många människors engagerade arbete. Det är detta den här boken handlar om. Lars Rudström skriver i Svensk Papperstidning: "Boken grep mig starkt därför att den är så välskriven, pedagogisk och faktagrundad. Det råder inget tvivel om att detta är det bästa som skrivits om våra gemensamma problem och hur skogsindustrins i god samverkan gemensamt ställde upp för att få tillbaka allmänhetens och de naturvårdande myndigheternas förtroende. Författarna hymlar inte om problemen, dispositionen är föredömlig med en samlad historik över massa- och pappersbrukens utvecklingshistoria följd av en ingående faktabeskrivning över allt arbete som lagts ner i miljövårdande syfte från vår industri och forskare."