Bläddra

Världens matematiska grund : partikelfysik och kvantmekanik för gymnasieskolan

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Partikel- och högenergifysik

Världens matematiska grund : partikelfysik och kvantmekanik för gymnasieskolan

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Partikel- och högenergifysik
Köp här
Världen beskrivs på grundläggande nivå av partikelfysik och kvantmekanik. Det är förståeligt nog ämnen som fascinerar många. De har ett rykte om sig att vara matematiskt komplicerade, vilket är helt sant. Behandlingen i gymnasiet tenderar därför att bli icke-matematisk, vilket är synd. Eleverna missar då den djupare förståelsen av fysiken och får inte upptäcka hur mycket av den matematik de lärt sig som behövs för att förstå världen. Gymnasiets naturvetenskapliga program innehåller mycket matematik. Idén bakom boken är att visa hur djup förståelse vi kan få om universums grundläggande lagar genom att använda så mycket som möjligt av denna matematik.

Boken riktar sig till intresserade gymnasieelever och lärare. Den kan även vara intressant för personer som lämnat gymnasiet, men minns sin gymnasiematematik. Den kan användas som kurslitteratur till kurserna matematik specialisering eller naturvetenskaplig fördjupning.

Erik Thomé är doktor i fysik vid Uppsala universitet. Han arbetar nu som gymnasielektor i fysik, matematik och filosofi på Öresundsgymnasiet Landskrona.