Bläddra
Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Känner du till Schrödingers katt? Och vad vet du om hans ekvation? Hur fungerar lasrar, transistorer och elektronmikroskop? Och vad kommer kvantdatorerna att klara av? Låt dig fascineras av historien bakom några av vetenskapens största upptäckter och dröm om framtidens teknik med denna inspirerande guide till…
Köp här

Isbn: 9789177832706

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Thomé

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Partikel- och högenergifysik
Världen beskrivs på grundläggande nivå av partikelfysik och kvantmekanik. Det är förståeligt nog ämnen som fascinerar många. De har ett rykte om sig att vara matematiskt komplicerade, vilket är helt sant. Behandlingen i gymnasiet tenderar därför att bli icke-matematisk, vilket är synd. Eleverna missar då den djupare…
Köp här

Isbn: 9789178519934

Utgivningsår: 20200601

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Måns Henningson

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap
Börja med kvantfysik syftar till att ge en klar och koncis introduktion till kvantfysikens begreppsvärld. Detta är av stor betydelse för att förstå det mesta av både tidigare och framtida fysikforskning och många spännande teknologiska tillämpningar. Framställningen är inspirerad av kvantfysikens matematiska struktur…
Köp här

Isbn: 9789144123882

Utgivningsår: 20180523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karl R. Popper

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap
I Kvantteorin och schismen inom fysiken utmanar Karl Popper (1902–1994) och en av vår tids mest framstående tänkare, en rad etablerade föreställningar om kvantteorin och i synnerhet den så kallade Köpenhamnstolkningen av kvantmekaniken. Han visar hur man kan förstå kvantteorins gåtfulla resultat utan att ge avkall på…
Köp här

Isbn: 9789188751201

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Ove Tedenstig

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap
Redan de antika filosoferna spekulerade i att det skulle finnas en minsta, odelbar enhet i materien. Denna enhet kallades atom som betyder odelbar, enhetlig. Men det skulle dröja väldigt länge innan man kunde bekräfta denna tanke. På medeltiden förekom en vetenskap som kallades alkemi och som hade som idé att…
Köp här

Isbn: 9789198248821

Utgivningsår: 20160627

Utgivare: Oveted Research Sweden

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186921323

Utgivningsår: 20151022

Utgivare: Diktonius Text

Mediatyp: BC

av: Bill Persson

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
I have always been annoyed at the popular scientific interpretations which maintain and increase the mystique of quantum theory rather than explain it. Quantum mechanics have been the most successful theory in the history of scinece; and at the same time the most perplexing of all. Anyone who is not shocked by quantum…
Köp här

Isbn: 9789178513277

Utgivningsår: 20190514

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Joar Svanvik, Göran Johansson, Ingemar Ernberg, Göran Wendin, Tomas Lindblad

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
  Våra kroppar är uppbyggda av biljoner mikroskopiska celler, och i cellernas innersta värld gäller kvantfysikens lagar. Kvantfysiken beskriver hur fåglarna hittar hem över tusentals kilometer och hur en ödla kan hänga upp och ner i taket. Kvantfysiken förklarar också fotosyntesen som är grunden för allt liv på…
Köp här

Isbn: 9789189043305

Utgivningsår: 20200316

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Lars-Göran Johansson

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap
Går det att förstå kvantmekaniken? Richard Feynman, nobelpristagare i fysik och legendarisk för sin förmåga att pedagogiskt förmedla naturvetenskapliga teorier, har hävdat att svaret är nej: kvantmekaniken går inte att förstå och det är bättre att inte försöka. Även den kunnigaste fysiker bör nöja sig med att göra…
Köp här

Isbn: 9789172351257

Utgivningsår: 20210426

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Carlo Rovelli

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Kvantteorin har sedan den för första gången formulerades av Werner Heisenberg revolutionerat vår förståelse av verkligheten. Men snarare än att blottlägga världens struktur, tycktes den göra den mer enigmatisk. En slöja höjdes mellan oss och sanningen, och bortom slöjan avtecknade sig en avgrund. I Helgoland…
Köp här

Isbn: 9789189139367

Utgivningsår: 20221114

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Michael Brooks

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
“EN AV 2017 ÅRS BÄSTA BÖCKER! ‘Kvantastrologens handbok’ är en underbar blandning av biografi och fysik som berättar hur en doktor på 1500-talet indirekt la grunden för kvantfysiken.” /The Telegraph “Michael Brooks utomordentliga och egensinniga bok är delvis en biografi över matematikern…
Köp här

Isbn: 9789171735492

Utgivningsår: 20181002

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB