Bläddra

Vårsol : Frälsningsarméns sociala verksamhet i Jönköping 1919-2019

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Aspekter av religion Barnskydd Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här

Vårsol : Frälsningsarméns sociala verksamhet i Jönköping 1919-2019

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Aspekter av religion Barnskydd Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här

År 1919 startade slumsystern adjutant Edla Lindewall Frälsningsarméns barnhem Vårsol i Jönköping. Det var en tid då spanska sjukan härjade och sociala skyddsnät i stor sett inte existerade. Barn levde i fattigdom och sjukdom. 100 år har nu gått, och många är de barn och familjer som har fått hjälp genom Vårsol.

I denna bok delger barn, ungdomar och personal sina berättelser om deras tid på Vårsol. Utifrån bevarade tidningsartiklar och brevkorrespondens från arkiven tecknas även de tidiga verksamhetsårens historia. Här framträder bilden av en mångfacetterad social verksamhet som innefattar allt ifrån barnhem och förskola till öppenvård. Vårsol finns än idag i Jönköping med flera avdelningar; familjecenter, HVB-hem, stödboende och förskola.