Bläddra

Mångfald i praktiken : handbok för verksamhetsutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Mångfald i praktiken : handbok för verksamhetsutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta till vara mångfaldens fördelar? Hur man mångfald mätas och hur följer man upp mångfaldsarbete? "Mångfald i praktiken" ger svar på dessa och många andra frågor. Boken vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare. Den beskriver hur arbetsplatser och organisationer, genom ett framgångsrikt mångfaldsarbete, kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Genomgående varvas erfarenheter från arbetsplatser och resultat av forskning med praktiska tips och diskussionsfrågor. Nyckeln till framgång är att organisationens kultur är inkluderande och att chefer praktiserar ett inkluderande ledarskap. Hur detta kan åstadkommas utgör en central del av boken. Fokus ligger även på hur rekryteringsprocessen och processerna för karriär och utveckling kan utvecklas så att kompetenta personer inte sorteras bort på osakliga grunder vid rekrytering, utveckling och befordran. Gabriella Fägerlind (civ. ing.) arbetar sedan 1998 som organisationskonsult med fokus på jämställdhet och mångfald. Hon har bred erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete inom privat, offentlig och ideell sektor. Hon har även skrivit "Jämställdhet i praktiken" (2009).