Bläddra

av:Pontus Wadström, Svante Schriber, Robin Teigland, Matti Kaulio

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
Ett nutida nordiskt perspektiv på strategiBoken ger en ny och fördjupad förståelse för strategi genom att lyfta fram fem centrala aspekter – Arenan, Affären, Arbetssätten, Ansvaret och Avsikten.Läs merDen som vill veta vad som gör organisationer framgångsrika och kunna formulera och realisera en strategi behöver förstå…
Köp här

Isbn: 9789147112289

Utgivningsår:20170428

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Patrik Widlund

Kategorier: Affärsutveckling Digital or internet economics Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Nationalekonomi
Alla företag påverkas av digitaliseringen. Kunder ändrar beteenden, behov försvinner och nya tillkommer. Konsumenternas möjligheter att välja och fatta självständiga beslut ökar. Många unga företag har förstått att utnyttja den teknologiska utvecklingen för att hitta digitala lösningar på kundernas problem. De är…
Köp här

Isbn: 9789147125845

Utgivningsår:20180905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Bengt Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
För många svenska företag har Kina blivit en av de största marknaderna. 2020 var Kina den 6:e största svenska export­marknaden. Har Kina i någon grad påverkats av den nära kontakten med svenska företag? Har Kina för övrigt behov av utländska företag när man tagit ekonomiska och teknologiska jättekliv? Kan över huvud…
Köp här

Isbn: 9789189261457

Utgivningsår:20210716

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Kim W.Chan, Renée Mauborgne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Försäljning och marknadsföring Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
DEN UTVIDGADE ANDRA UPPLAGAN AV DEN INTERNATIONELLA BÄSTSÄLJAREN! "Blue Ocean Strategy" är en banbrytande bok som utmanar traditionellt strategitänkande. Den har blivit ett globalt fenomen, en internationell bästsäljare som översatts till 43 språk och sålts i 3,5 miljoner exemplar. Nu med två nya kapitel, ett…
Köp här

Isbn: 9789147122004

Utgivningsår:20150807

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Lene Pettersen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning
Vad är strategi? är en kortfattad och lättläst översikt över området. Genom att presentera flera olika perspektiv på strategi ger författaren en bred förståelse för vad strategi är och vilka områden som är extra viktiga att fokusera på. Boken innehåller en historisk beskrivning av strategiämnets framväxt men…
Köp här

Isbn: 9789144149059

Utgivningsår:20210422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Logistik har de senaste åren blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för många företag. Med logistiken som grund kan långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas. Grundtanken med denna bok är att förklara logistikens roll utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Därmed går boken utanför det som vanligtvis ses som…
Köp här

Isbn: 9789144106359

Utgivningsår:20150728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning. Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med ABK i sitt arbete. Den är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är…
Köp här

Isbn: 9789179170479

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Mikael Carlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
I alla företag är lönsamhet ett av de viktigaste målen, eftersom detta skapar stabilitet och resurser för tillväxt. Att skapa lönsamhet blir därför ett av företagsledningens främsta ansvarsområden. I detta arbete krävs att effektiva och tydliga metoder används för att bekräfta att utvecklingen leder mot målen och för…
Köp här

Isbn: 9789147116805

Utgivningsår:20140731

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Tatiana Butovitsch Temm, Camilla Tonnqvist Palmertz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
LASS is more vänder sig till framgångsrika företag som vill utvecklas vidare. Här presenteras LASS-metoden som hjälper företag att hitta nya lönsamma kundgrupper. Se var det växer i din bransch, fråga vad kunderna egentligen vill ha och leverera lösningen på deras problem. I de flesta branscher står kvinnor för 80…
Köp här

Isbn: 9789147122646

Utgivningsår:20190704

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163399619

Utgivningsår:20120101

Utgivare: C2 Management AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
The Process Development Handbook is a part of Frontwalker’s framework for business development, Blueport®. Its task is to link strategies and value offerings with the operational activities that will realize them. A new or adjusted business idea, business strategy, or value offering is translated into a working new…
Köp här

Isbn: 9789163740848

Utgivningsår:20131128

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Bo Hjort Christensen

Kategorier: Affärsapplikationer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management ERP-system Företagsekonomi och management Företagsstrategi Informationsteknik
Forretningsutvikling og digitalisering gir leseren innsikt i anskaffelse og implementering av digitale forretningssystemer. Boken behandler såkalt Enterprise Resource Planning (ERP) fra ulike perspektiver og beskriver status og trender i markedet, med særlig vekt på overgangen til skybaserte løsningskonsepter (SaaS). I…
Köp här

Isbn: 9788202657604

Utgivningsår:20211011

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:John Westwood

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Försäljning och marknadsföring
En bra marknadsplan är själva kärnan i all framgångsrik affärsverksamhet, men det är ofta svårt att veta hur man tar de första stegen för att skapa en plan som är genomförbar och som kan ge de nödvändiga resultaten. Att skriva en marknadsplan gör uppgiften mycket lättare. Denna praktiska handbok visar steg för steg hur…
Köp här

Isbn: 9789144070803

Utgivningsår:20111125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rune Andersson, Micke Sjöblom

Kategorier: Affärsutveckling Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Personliga berättelser
  Rune Andersson har arbetat i toppen av det svenska näringslivet under flera decennier. I boken delar han öppet med sig av sina erfarenheter som affärsman. Författaren Micke Sjöblom har intervjuat Rune om hans sätt att bygga företag kring frågor som prissättning, tillväxt, internationalisering med mera.  Han…
Köp här

Isbn: 9789189323452

Utgivningsår:20220209

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
The BUSINESS TREE is an original business model and a fresh look at change and growth, utilising full-scope planning as a means of navigating through uncertain waters toward richer success. It is based on the author’s trademarked approach to growing and strengthening businesses, tested by his actual work in…
Köp här

Isbn: 9781601630940

Utgivningsår:20100128

Utgivare: New Page Books

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
An anonymous quote opens this book and succinctly summarizes why Powerful Planning Skills will prove useful: ”To do great, two things are necessary: a plan and not quite enough time.” This book is for those who suffer from the latter because they don’t have the former, which allows for a large…
Köp här

Isbn: 9781564144416

Utgivningsår:20050307

Utgivare: New Page Books

Mediatyp: BC

av:Kjell Mårtensson, Karin Westerberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Boken sätter fokus på företagets beroende av naturens system och ser naturen som en central intressent i företaget. Författarna presenterar perspektiv och modeller som synliggör, utmanar och förändrar företagets relationer till naturen. Målet är att de facto minska företagets negativa påverkan på miljön och andra…
Köp här

Isbn: 9789147112654

Utgivningsår:20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gabriella Fägerlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta till vara mångfaldens fördelar? Hur man mångfald mätas och hur följer man upp mångfaldsarbete? ”Mångfald i praktiken” ger svar på dessa och många andra frågor. Boken vänder sig till dig…
Köp här

Isbn: 9789198251029

Utgivningsår:20140601

Utgivare: ID Förlag

Mediatyp: AC

av:Mikael Friberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Allt är SKITENKELT när du väl kan det, och Mikael Fribergs skola är inte längre än den här boken. Han ringer snart in till första lektionen. ”Det är din passion och dina värderingar som är hela skälet till att ditt företag finns och att du gör det du gör. Men varumärket upphör att vara ditt den dagen du sätter…
Köp här

Isbn: 9789187343094

Utgivningsår:20130924

Utgivare: Printz Publishing

Mediatyp: BC

av:Mats Lindgren, Hans Bandhold

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
Kunde man ha förutsett krisen inom IT- och telekombranscherna kring millennieskiftet? Eller kanske till och med finanskrisen med start i september 2008? Går det överhuvudtaget att förutse framtiden? Går det att förbereda sig för det okända? Ja det går, hävdar författarna till denna bok. Med hjälp av scenarioplanering…
Köp här

Isbn: 9789147116362

Utgivningsår:20140509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jesper Falkheimer, Katarina Gentzel Sandberg

Kategorier: Affärskommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi
Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat. I den här boken introduceras strategisk…
Köp här

Isbn: 9789187905858

Utgivningsår:20170901

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Försäljning och marknadsföring Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Blue Ocean Shift är fylld av autentiska exempel på hur ledare i olika typer av företag och organisationer gjort resan från konkurrensens röda oceaner till de vidöppna blå oceanerna av nya marknadsutrymmen genom att tillämpa den process och de verktyg som presenteras i boken. Boken beskriver steg för steg hur du kan…
Köp här

Isbn: 9789147126521

Utgivningsår:20180905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB