Bläddra

A Piece of Cake 1 Lärarpärm

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

A Piece of Cake 1 Lärarpärm

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Eleven får ta eget ansvar!
Här får eleverna själva välja vilken text och på vilket sätt de vill arbeta med dem. På köpet kommer ett utvärderingssystem med som ger insikt i hur och vad de lär sig.
En serie för dig som vill individualisera din undervisning och vill låta eleven ta eget ansvar.

Läs mer
Textbook 1-3
Böckerna är uppdelade i kapitel med olika teman. I varje kapitel finns det en eller flera texter som ni läser gemensamt i klassen, Starters, sedan en större del med texter på olika nivåer,Bits and pieces, där eleverna själva väljer vilka de vill arbeta med.
Workbook 1-3
Övningsböckerna är uppdelade i tre delar. Den första delen, Tasks, har arbetsuppgifter som är knutna till kapitlena i textböckerna, den andra, Tools, har information och uppgifter som inte är direkt knutna till ett kapitel och den tredje, Grammar, är en resonerande grammatik för eleverna att använda vid självstudier. Dina elever kan själva styra och planera arbetet i övningsboken.
Workbook Delight 1-3
De här böckerna är ett lättare alternativ till den ordinarie övningsboken. Instruktionerna är oftast på svenska, Tools och Grammar har förenklats och förkortats men övningarna är fler. Formatet är större och det finns fler illustrationer. Här sker en långsam inskolning till ett elevplanerat arbetssätt. De två olika övningsböckerna kan användas parallellt i klassrummet, men också var för sig.
Lärarhandledning
Här får du en pärm full med bakgrundsinformation till texterna, extra texter, hörövningar och extramaterial till intresserade elever och diagnostiska test. Allt är kopieringsunderlag. Dessutom finns ett lärarhäfte i pärmen med tips till de olika kapitlen och förslag på hur man kan arbeta med elever som ligger på olika nivåer. I häftet redovisas det synsätt som ligger till grund för läromedlet.
MP3 Ljudfiler
MP3-ljudfiler till läraren innehåller bokens samtliga texter och hörövningar. MP3- ljudfiler till eleven innehåller bokens samtliga texter (ej hörövningar).