Bläddra

Abakus Enheter Lärarbok

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Abakus Enheter Lärarbok

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Kreativt och undersökande från grunden
Eleverna får lösa problem, prata matematik och arbeta kreativt och undersökande. För dig som vill något extra med din undervisning i matematik.

Läs mer
Abakus är matematikläromedel för åk F-3, som passar i både åldersblandade och homogena klasser. Här får eleverna på ett spännande sätt arbeta laborativt med matematik. Abakus består av grundböcker för den aritmetiska träningen och enhetsböcker.

Förskoleklass
Elevbok Matte från början
Här får eleverna lära sig matematik från grunden. De får upptäcka matematiken och arbeta kreativt och undersökande. Eleverna får lösa problem, prata matematik och reflektera över sitt tänkande. Elevboken är tematisk. Matematiska moment som tas upp: begrepp, geometriska former, sortering, mönster, ramsräkning, siffrorna 0-9, talen 1-10, hur människorna började räkna.

Lärarbok Matte från början
Lärarboken ger praktiska anvisningar till uppslagen i Elevboken. Dessutom innehåller Lärarboken förslag på hur arbetet kan fortsätta och på vilket sätt det går att koppla matematiken till övrigt arbete och det finns målbeskrivningar och kartläggningsblad som gör det lättare att följa elevernas utveckling. Det finns också ett avsnitt om hur kartläggningen ska följas upp.

Grundböcker för åk 1-3 - för kompletteringsköp
I grundböckerna får eleverna möjlighet att bygga upp sin taluppfattning utifrån ett historiskt perspektiv. Eleverna får arbeta mycket med positionssystemet. Talen 11-18 och tiotalsövergången tränas grundligt. Alla de fyra räknesätten kommer in på ett tidigt stadium. Olika strategier presenteras. Många öppna uppgifter ger flexibilitet och möjlighet till individualisering. Vid problemlösning ges vägen till svaret en större betydelse.

Enhetsböcker med vardagsmatematik
Genom egna upplevelser får eleverna tillfälle att skaffa sig erfarenheter och referenser kring mått och enheter utifrån ett historiskt perspektiv.
- Räkna Vikt och volym
- Räkna Tid och temperatur

Om författarna
Doris Lindberg är lärare i matematik på Carlssons skola i Stockholm. Doris tilldelades 2009 års Ingvar Lindqvistpris av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik har ökat.