Bläddra

ABC för mellanchefer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

ABC för mellanchefer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
ABC för Mellanchefer har tilldelats hedersomnämnande av Årets Ledarbok 2004 av Kooperativa Ledares Förbund, Kooperativa Biblioteket och KF Bibliotek!
Ett väl utfört uppdrag som mellanchef har stor påverkan på verksamheten och dess resultat. Boken ger både nya och erfarna mellanchefer ett konkret stöd i att fylla sin roll och utvecklas i den. Den innehåller en rad praktiska verktyg, förhållningssätt och arbetssätt som kan bidra till en vitalisering på alla nivåer i företaget eller organisationen.

Läs mer
Det karakteristiska för en mellanchef är att han eller hon har chefer både över och under sig. På visitkortet läser man marknadschef, professor, vice VD, överläkare, affärsområdeschef etc. Men trots att mellanchefen är oerhört viktig för verksamheten är han eller hon ofta en oslipad diamant, lämnad utan stöd och ledning. I ABC för Mellanchefer får denna viktiga grupp nu för första gången ett konkret stöd i att fylla sin roll och utvecklas i den.
Att vara mellanchef är mer än att vara chef - mellanchefsrollen har sina egna kännetecken. ABC för Mellanchefer ger en strukturerad genomgång av mellanchefens roll och arbetssätt, med fokus på organisation och ledningskvalitet. Genom sitt tydliga upplägg och sina många praktiska verktyg, exempel och tips, ger boken mellanchefer ett konkret stöd. Mellanchefen lär sig att utveckla sin egen ledningskvalitet och leda sina underställda chefer, att skapa en trygg roll i organisationen och att ställa rätt krav uppåt och nedåt.
ABC för Mellanchefer bidrar till en högre ledningskvalitet, utvecklar den värdefulla resurs som mellanchefen är och tar även upp mellanchefens egen utveckling och karriär. Allt i 45 korta, lättlästa kapitel. Boken riktar sig till alla chefer och mellanchefer, nya som gamla, men även till alla som jobbar med personal- och chefsutbildningar. För att inte tala om mellanchefernas chefer. ABC för Mellanchefer är en unik bok i sitt slag, med ett innehåll som kan bidra till en vitalisering på alla nivåer i företaget eller organisationen.
Ingen vet mer om mellanchefer än Härje Franzén. Under många år ansvarade han för ledarutveckling i IBM Svenska AB. Han driver i dag konsultföretaget Inutsikt AB och arbetar främst med ledningskvalitet, mellanchefsutveckling och kompetensförsörjning. Han har mångårig erfarenhet som chef och mellanchef, har utbildat mellanchefer och skrivit flera böcker om ledningskvalitet och mellanchefens roll, bl a Konsten att leda chefer.
ABC för Mellanchefer har tilldelats hedersomnämnande av Årets Ledarbok 2004 av Kooperativa Ledares Förbund, Kooperativa Biblioteket och KF Bibliotek!
Motivering:
"Det karakteristiska för en mellanchef är att han/hon har chefer både över och under sig. Det handlar om mellanchefer som är oerhört viktiga för verksamheten, och att de ofta är som oslipade diamanter, de lämnas utan stöd och ledning. Läsaren ges ett konkret stöd i att fylla sin roll och utvecklas i den. Boken är tydlig och enkel, med praktiska verktyg, exempel och tips. Den är ett konkret stöd i vardagen. Den lär ut hur man utvecklar en personlig ledningskvalitet, hur man leder underställda chefer, hur man skapar trygga roller i organisationen och hur man lär sig ställa krav både uppåt och nedåt i organisationen.’
Inger Markusson, Coop (jurymedlem)
Stockholm 31 maj 2005"

Om författarna
Ingen vet mer om mellanchefer än Härje Franzén. Under många år ansvarade han för ledarutveckling i IBM Svenska AB. Han driver i dag konsultföretaget Inutsikt AB och arbetar främst med ledningskvalitet, mellanchefsutveckling och kompetensförsörjning. Han har mångårig erfarenhet som chef och mellanchef, har utbildat mellanchefer och skrivit flera böcker om ledningskvalitet och mellanchefens roll, bl a Konsten att leda chefer.