Bläddra

Amigos tres Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Amigos tres Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Varierat och lustfyllt!
Amigos är ett mycket omtyckt läromedel i spanska för årskurs 6-9, som är reviderat i enlighet med Lgr11. Många lärare som använder Amigos uppskattar att böckerna har ett varierat och lustfyllt innehåll så att eleverna kan bygga upp sina språkkunskaper långsamt och metodiskt. Eleverna uppskattar webbplatsen till Amigos eftersom den är både omfångsrik och användbar.

Läs mer
Utmärkande drag
- Elevnära texter
- Lättjobbat läromedel
- Tydlig struktur
- Tydlig progression
- Självgående övningsböcker
- Massor av extraläsning bak i boken
Amigos-serien består av textbok, övningsbok, facit, lärar-cd, lärarhandledning och elev-cd till varje årskurs 7–9. För åk 6 är boken en allt-i-ett-bok för eleverna. Du kan välja att använda textböckerna som vanliga tryckta böcker, eller som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med spanskan i ditt klassrum. I Onlineböckerna ligger ljudet till texterna inlagt på en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Hörövningar och sånger finns som tidigare på lärar-cd:n.
Varierade texter stimulerar till samtal
Amigos lägger stor vikt vid texter som ska stimulera eleverna att tala spanska med varandra. Ämnena engagerar och träffar eleverna mitt i hjärtat. Vardagsdialoger, multidialoger, chat, sms, mejl, faktatexter, autentiskt material, realia och specialskrivna noveller, inbjuder till diskussion. Sånger, dikter och extratexter ger en stor möjlighet till variation och individualisering. Vi kryddar med sånger, dikter, pjäser och en musikal!
För varje ny årskurs varvas nya ämnesområden med sådana som förekommit tidigare, ord och fraser repeteras samtidigt som man bygger på med nya. Den röda tråden med kontinuerlig repetition ger eleverna ett språk som byggs upp grundligt och systematiskt.
Reviderad upplaga
Amigos upplaga 2 är omarbetad och uppfräschad på flera sätt. Böckerna i upplaga 1 har 23-24 kapitel samt ett antal extratexter. Bland kapitlen ligger också några rena lästexter. I upplaga 2 är antalet baskapitel 15, och vi har samlat lästexterna till avsnittet Más lectura som ligger längst bak i boken. Flera texter är nya eller omarbetade, det finns många nya sånger, foton och teckningar. Övningsböckerna är lika omfångsrika som övningsböckerna i första upplagan, och har därför betydligt fler övningar per kapitel. Bl.a. innehåller övningsböckerna fler grammatikövningar, ett önskemål från många lärare.
Nya Amigos uno är inte lika omarbetad som övriga böcker, men innehållet är uppfräschat, en del övningar är nya och många foton och teckningar likaså.
Amigos Digital övningsbok
Den digitala övningsboken är en digital version av den tryckta, men med fördelarna som ligger i interaktivitet och automatisk återkoppling. Det är lätt att individualisera och både du och eleverna kan dessutom följa resultatet ända ner på detaljnivå.
Fördelar
- Alltid tillgänglig
- Interaktiv – rättar automatiskt
- Resultatuppföljning, både övergripande och på detaljnivå
Tekniska plattformar
Dator och surfplatta
Övningar som befäster
Övningarna är systematiskt uppbyggda och ger eleverna många tillfällen att befästa ordförrådet. Skrivövningar, talövningar, kommunikativa parövningar och hörövningar blandas på ett stimulerande sätt. Allt eftersom elevernas språkkunskaper byggs ut blir övningarna friare och mer kreativa. I situationsbaserade muntliga övningar uppmanas eleverna att lösa en situation med hjälp av sina samlade färdigheter. Grammatiken repeteras och byggs ut kontinuerligt med nya moment. Den tränas grundligt och systematiskt.
Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns bl.a:
- kapitelkommentarer med praktiska och metodiska tips
- kopieringsunderlag med extra övningar av olika slag och på olika nivåer, t.ex. parövningar, spel, knep-och-knåpövningar
- utförliga diagnoser
- utvärderingsblad där eleverna regelbundet får reflektera kring sin inlärning
- extra texter
- extra hörövningar
- kopieringsunderlag som hjälper den muntliga träningen
- diagnoser och prov
För elever med spanska som nybörjarspråk i skolår 7
Amigos Puente är ett introduktionshäfte i serien Amigos. Amigos Puente är till för de elever som börjar med spanska som nybörjarspråk i skolår 7. Det är en kort introduktionskurs i 10 kapitel som ger dels en språklig bas, dels en inskolning i de arbetssätt som används i serien Amigos. Efter Amigos Puente går man vidare till Amigos dos. Introduktionskursen är tänkt att vara ca 4 veckor.
Amigos hörövningar år 6-7 och år 8–9
Amigos hörövningar är två cd-skivor med 45 hörövningar på vardera. De följer huvudsakligen progressionen i Amigos-böckerna. Inspelade texter varvas med autentiska intervjuer med spanska och latinamerikanska ungdomar. Elevens arbetsuppgifter är frågor med svarsalternativ eller konkreta frågor som ska besvaras kortfattat på svenska eller spanska.
Mi libro
Till serien Amigos finns elevens egen bok i spanska: Mi libro. Boken passar elever som läser spanska i årskurs 6 och 7. Eleverna fyller sidorna i boken med egna bilder, klipp och texter.