Bläddra

Amigos uno Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Amigos uno Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Varierat och lustfyllt innehåll!
Autentiskt material blandas med lättsjungna sånger och ramsor som knyter an till innehållet i kapitlen! Eleverna får också använda sin kreativitet genom att rita och färglägga. Amigos har en tydlig struktur som låter eleverna bygga upp sina kunskaper i spanska långsamt och metodiskt. De viktigaste momenten repeteras regelbundet på ett varierat sätt. Vi vill att alla elever ska tycka att det är roligt och spännande att läsa spanska - och att de ska fortsätta med det!

Läs mer
Amigos uno - skolår 6
Amigos uno är en allt-i-ett bok för skolår 6. Boken innehåller 16 kapitel samt ett antal extra lästexter. Den andra upplagan har i stort samma innehåll som den tidigare, men flera av de tidigare texterna ligger nu som lästexter i slutet av boken, det finns nya övningar och många nya teckningar och foton. Kapitlen är mycket varierade och väl anpassade för skolår 6. Texterna handlar om elevernas vardag och bygger upp ett ordförråd kring denna. I Amigos uno lägger vi stor vikt vid texter som stimulerar eleverna att tala spanska med varandra. Med hjälp av presentationer och realiatexter lär sig eleverna att presentera sig själva och sitt land. I Amigos uno finns gott om realiatexter.
Det finns lättsjungna sånger och ramsor som knyter an till innehållet i kapitlen. Dessutom presenterar vi autentiskt material, t.ex. kvitton och hotellbeskrivningar, som tränar eleverna i att förstå och ta till sig information på spanska.
Övningarna är systematiskt uppbyggda och ger eleverna många tillfällen att befästa ordförrådet. Skrivövningar, talövningar, parövningar och hörövningar blandas på ett stimulerande sätt. Det finns också övningar där eleverna får använda sin kreativitet, t.ex. genom att rita och färglägga. I Amigos uno är grammatiken integrerad med övningarna.
Amigos fortsätter i skolår 7-9.
¡Oye! Amigos hörövningar
Hörövningarna består av en ljud-cd och en cd-rom med dokument att skriva ut. I ¡Oye! Amigos hörövningar år 6-7 finns 45 hörövningar som löst följer progressionen i Amigos uno och Amigos dos. Övningarna är inte knutna till eller beroende av någon viss text, så du kan använda dem tillsammans med vilket läromedel som helst. År 6 innehåller 12 inspelade texter och 8 autentiska intervjuer med spanska och latinamerikanska ungdomar, alla med övningar till. År 7 innehåller 18 inspelade texter och 7 intervjuer, med övningar.
Mi libro
Till serien Amigos finns elevens egen bok i spanska: Mi libro. Boken passar elever som läser spanska i årskurs 6 och 7. Eleverna skriver om sin stil, sin personlighet, sin fritid, sin skola, sitt rum, sin sport, sin musik, sitt schema, sin familj, sina vänner, sin dag, sitt år, sin framtid och mycket mer. De fyller sidorna i boken med egna bilder, klipp och texter.