Bläddra

Ännu tidigare betyg? : Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Ännu tidigare betyg? : Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg – flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de lägsta genomsnitten.

En snabbgenomgång av statistiken från storstadsregionerna visar inga tecken på minskande skillnader mellan skolor i privilegierade respektive underprivilegierade områden; skillnaderna är fortsatt mycket stora med vissa indikationer på att de ökar. Betyg ännu tidigare i grundskolan är ingen lösning på dessa problem.

Det skriver Anne-Marie Lindgren, tidigare utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja, i en ny rapport Ännu tidigare betyg?.