Bläddra

av:Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I den här boken får ni följa med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Författarna berättar konkret om arbetet med att bygga upp en prioriterad elevhälsa. Du får ta del av framgångsfaktorerna och hur du kan gå från ord…
Köp här

Isbn: 9789147136728

Utgivningsår:20200701

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hilda Johnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En god elevhälsa är en förutsättning för ett bra lärande. Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Boken Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra beskriver både författarens syn på elevhälsan – varför och hur den…
Köp här

Isbn: 9789177411253

Utgivningsår:20200511

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Lisbeth Lundahl, Anders Lovén, Ann-Sofie Holm, Michael Lindblad, Ewa Rolfsman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att navigera bland olika framtidsvägar är en avancerad uppgift för en tonåring, och detta blir extra tydligt i samband med gymnasievalet i nian. Valet rör i praktiken inte bara kommande utbildning utan också ett yrkes- och vuxenliv som ungdomarna blir del av först långt senare. I dag finns det dessutom ett rikhaltigt…
Köp här

Isbn: 9789144129433

Utgivningsår:20200130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Karlsson, Anna Morell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut? Författarna Anna Morell och Jenny Karlsson, båda specialpedagoger, beskriver ett utbildningskoncept med sex utbildningstillfällen där kartläggning av…
Köp här

Isbn: 9789177412373

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:David Mitchell

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Inkluderande undervisning innebär att olikheter ses som en tillgång. Men hur ska du undervisa elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt? Vad säger forskningen och hur ska du som lärare veta vilka strategier som är mest effektiva? I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan får du tillgång…
Köp här

Isbn: 9789127143593

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Sara Ask

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan och elevhälsan har en viktig roll när det gäller att förmedla bra matvanor och att identifiera elever som är i riskzonen för olika problem kopplade till mat. Boken Prata mat med elever – handbok för elevhälsan ger både svar på de vanligaste frågorna som brukar komma upp i samtal med elever i olika…
Utgått

Isbn: 9789177411871

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Maria Hanken, Geir Johansen

Kategorier: Konst Musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Det finnes mange ulike måter å legge til rette for andres musikklæring på. En rekke valg må gjøres og hensyn må tas. Det er dette didaktikken dreier seg om, enten man er musikklærer i grunnskolen, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen eller kordirigent. Og for å kunne ta gode valg, er det viktig å…
Köp här

Isbn: 9788202668150

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevers lärande och hälsa går hand i hand. Detta är centralt i en hälsofrämjande skolutveckling. En elev som klarar skolan med godkända betyg har fler möjligheter i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet – när man lär sig mår man bra och tvärtom!  Elevhälsa har en central ställning i dagens skola.…
Köp här

Isbn: 9789151105505

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling…
Köp här

Isbn: 9789127141940

Utgivningsår:20160420

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara…
Utgått

Isbn: 9789177411277

Utgivningsår:20200316

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Pia Håland Anveden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek,…
Köp här

Isbn: 9789144132990

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Bähr

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som: Hur kan vi…
Köp här

Isbn: 9789127827158

Utgivningsår:20200314

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Majsa Allelin, Emma Arneback, Dennis Beach, Gert Biesta, Marianne Dovemark, Silvia Edling, Tomas Englund, Håkan Gustafsson, Bernt Gustavsson, Eva-Marie Harlin, Fredrik Hertzberg, Magnus Hultén, Malin Ideland, Sara Irisdotter Aldenmyr, Thomas Johansson, Jan Jämte, Anders Jönsson, Anna-Lena Kempe, Alli Klapp, Gunnlaugur Magnússon, Louise Malmström, Tommaso Milani, Judit Novak, Mattias Nylund, Ylva Odenbring, Maria Olson, Per-Åke Rosvall, Maria Rydell, Ingegerd Tallberg Broman, Robert Thornberg, Ásgeir Tryggvason, Johannes Westberg, Johan Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan är i kris. Skolan levererar inte det som önskas. Elever uppnår inte kunskapskraven och lärare är undermåliga. Dessa är några exempel på återkommande teman i en ofta förenklad samtida skoldebatt. Behovet av en mer nyanserad diskussion om komplexiteten i skolans problem är högst nödvändig. I Perspektiv på skolans…
Köp här

Isbn: 9789144133898

Utgivningsår:20200729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carina Andersson, Ulrika Fagerström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Rörelse främjar inte bara den fysiska hälsan utan ger också psykiskt välbefinnande, starkare självkänsla, positiv effekt på inlärning och mindre stress. Barn har ofta en inneboende rörelseglädje – de springer, klättrar och brottas. De slänger sig bland mjuka kuddar, drar vagnar, släpar på saker och är fulla av lust att…
Köp här

Isbn: 9789177412267

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anne Vibeke Fleischer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Jag vill inte till skolan handlar om barn och unga i åldern 6-16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan. De värjer sig mot skolan och skolvägrar – de försvarar sig och gör motstånd mot något som de förknippar med ett stort obehag. Att barn vägrar gå till skolan kan hänföras till undvikande…
Köp här

Isbn: 9789144134567

Utgivningsår:20200305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Susann Magnusson

Kategorier: Den medicinska professionen Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet. Den här handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. För att elevhälsans medicinska insats, EMI, ska hålla hög kvalitet och bedrivas…
Köp här

Isbn: 9789177412649

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Helena Roos

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. Men vad betyder inkludering och vad innebär det i ­praktiken? Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i FK–6 ­ger teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas,…
Köp här

Isbn: 9789127828001

Utgivningsår:20200623

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Gert J. J. Biesta

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
”’ Gert J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt
Köp här

Isbn: 9789127823594

Utgivningsår:20190121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolutveckling kan förstås på olika sätt, men oavsett synsätt är målet att skapa en god och likvärdig skolgång för alla elever. Vägen dit går genom någon typ av styrning eller självstyrning, ofta kopplad till en systematisk process. För lärare och skolledare handlar det om att förändra och förbättra undervisning och…
Köp här

Isbn: 9789151102832

Utgivningsår:20201202

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Berger

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pedagogik Psychiatric & mental disorders Psykiatri Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för…
Köp här

Isbn: 9789144131474

Utgivningsår:20200108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I början av 1990-talet fattades de beslut som ledde till att den svenska sammanhållna grundskolan avskaffades. Det skedde utan utredningar eller remissförfaranden, utan att internationell skolforskning togs tillvara och i det närmaste utan offentlig debatt. Den ersattes av en ny marknadsstyrd och…
Köp här

Isbn: 9789127829404

Utgivningsår:20220309

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Det finns mycket som förenar lärares arbete, oavsett ämnesområde och nivå i utbildningssystemet. Principiella frågor om hur elever kan utmanas och stimuleras till utveckling och lärande, liksom övergripande frågor om skolans syfte och mål, är något som…
Köp här

Isbn: 9789151105482

Utgivningsår:20220429

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble­matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är…
Köp här

Isbn: 9789144110127

Utgivningsår:20170718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är en viktig men svår uppgift. Boken Tillbaka till skolan presenterar en utprövad arbetsmodell att utgå från och ger inspiration till hur skolan kan utveckla metoder för att nå hemmasittande elever. En stor del av boken utgörs av en praktisk handledning till en…
Köp här

Isbn: 9789172059641

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på…
Köp här

Isbn: 9789127826878

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolutveckling omtalas mer och av fler än någonsin i Sverige idag. Orsaken är kanske att behovet nog aldrig har varit större än idag. Inte sällan framställs skolutveckling som något ”tekniskt” och självklart som bara handlar om att göra rätt saker och så leder det till ökad måluppfyllelse. Vad som sällan föreligger är…
Köp här

Isbn: 9789187921360

Utgivningsår:20200908

Utgivare: nordienT

Mediatyp: BC

av:Nihad Bunar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever är en bok om nyanlända barns, ungdomars och vårdnadshavares utsatthet, men också om hur deras resiliens, kunskaper och erfarenheter kan fungera som en möjlighetsstruktur som lägger grunden för inkludering och…
Köp här

Isbn: 9789127828711

Utgivningsår:20210518

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla? Svaret är EHM,…
Utgått

Isbn: 9789188099624

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Lorentz

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den här boken handlar om en kompetens som möjliggör samarbete mellan elever och mellan lärare och elever med olika kulturell, språklig, religiös eller etnisk bakgrund i dagens skola. Att lära sig mer om det mångkulturella, globala och postmoderna i vårt samhälle är en väg mot ökad integration och bort från…
Köp här

Isbn: 9789144124063

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
"Det här är en debattbok och ingen vetenskaplig bok. Jag har utgått från mina egna lärdomar och erfarenheter från trettio år på olika positioner i svenskt skolväsende. När detta skrivs har jag inga politiska uppdrag och har inte heller någon annan arbetsgivare som jag måste förhålla mig till. Jag är bara lojal mot…
Köp här

Isbn: 9789198696080

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Lil'Lit Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Bähr

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I…
Köp här

Isbn: 9789127460669

Utgivningsår:20220401

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt. Främja…
Köp här

Isbn: 9789127822757

Utgivningsår:20180908

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Maja Lindqvist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar i skolorganisationen och berör alla som arbetar inom skolan. Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan riktas för att tidigt förebygga skolsvårigheter. Hur kan elevens behov tillmötesgås innan vi utgår från att det…
Köp här

Isbn: 9789144114682

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186679026

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Verti

Mediatyp: BC

av:Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
DEL 1 – TEORI 1. Jag – en pedagog, en lärare, en skolledare … 2. Några etiska grundbegrepp. 3. Värdegrundsförändringar i skola, fritidshem och förskola Värdegrundsförändringar i skolan. Värdegrundsförändringar i fritidshemmet…. Värdegrundsförändringar i förskolan 4. Aktuell värdegrund i skolan Värdegrunden…
Köp här

Isbn: 9789186619169

Utgivningsår:20220830

Utgivare: Remus

Mediatyp: BC

av:Åsa Lundman, Ulla-Maja Pesola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
De nationella minoriteterna är en del av Sveriges gemensamma kulturarv och förskolan har enligt läroplanen ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Med kunskap om deras historia, hur de har behandlats av majoritetssamhället…
Köp här

Isbn: 9789177413134

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Maria Jarl, Linda Rönnberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och regering…
Köp här

Isbn: 9789147090761

Utgivningsår:20100813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC