Bläddra

av: Karin Salmson, Johanna Ivarsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen är. Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas…
Köp här

Isbn: 9789188613462

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Olika Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Salmson, Johanna Ivarsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen är. Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas…
Köp här

Isbn: 9789188613455

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Olika Förlag

Mediatyp: BC

av: Knut Lindelöf

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Jag har under åren följt inlägg av Knut Lindelöf i skilda ämnen, främst i frågor som rört skola och bildning. I början såg jag honom som en besviken socialdemokrat, som gjorde upp med dem som inte var de han trodde och med det som inte blev som han hoppats. Snart insåg jag att det var en alltför enkel uppfattning.…
Köp här

Isbn: 9789174658125

Utgivningsår: 20150217

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Lövheim

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till…
Köp här

Isbn: 9789188168276

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut? Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som…
Köp här

Isbn: 9789188149220

Utgivningsår: 20170823

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla? Svaret är EHM,…
Köp här

Isbn: 9789188099624

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Matt Doeden

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Malala Yousafzai har blivit en internationell talesperson för allas lika rätt till utbildning och har inspirerat elever och barn runt om i hela världen. 2014 fick hon Nobels fredspris för vuxna, och strax därpå även ”Barnens fredspris”, eller Worlds childrens prize som det också kallas, för sina insatser för allas rätt…
Köp här

Isbn: 9789188037473

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Nypon förlag / Lerner Publ.

Mediatyp: BB

av: Matt Doeden

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Boken skildrar Malala Yousafzais uppväxt i Pakistan, hur hon 2012 blev skjuten av talibanerna när hon var på väg hem från skolan. Brottet hon begått? Att stå upp för sin och andra barns rätt till skolgång och studier. Efter att hon blev skjuten blev hon förflyttad till Storbritannien för att få läkarvård. Idag är det…
Köp här

Isbn: 9789187831997

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Vilja förlag, Lerner Publ.

Mediatyp: AC

av: Matt Doeden

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Boken skildrar Malala Yousafzais uppväxt i Pakistan, hur hon 2012 blev skjuten av talibanerna när hon var på väg hem från skolan. Brottet hon begått? Att stå upp för sin och andra barns rätt till skolgång och studier. Efter att hon blev skjuten blev hon förflyttad till Storbritannien för att få läkarvård. Idag är det…
Köp här

Isbn: 9789187831973

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Vilja förlag, Lerner Publ.

Mediatyp: BB

av: Christer Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
VERKTYG MOT MOBBNING OCH KRÄNKNING ger skol- och förskolepersonal samt föräldrar en tydlig bild av hur mobbning uppstår och dess fruktansvärda konsekvenser. Boken talar även hoppfullt om hur mobbningen kan upptäckas, förebyggas och stoppas. Christer Olsson delar på ett konkret sätt med sig av ett helt arbetslivs…
Köp här

Isbn: 9789186993115

Utgivningsår: 20130801

Utgivare: Skolbörsen Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander, Mats Myrberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Vuxenutbildning, vidareutbildning
En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever. Liksom i PISA-undersökningen ser vi fallande resultat för de som lämnat den svenska grundskolan under senare år.…
Köp här

Isbn: 9789186949631

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg – flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de…
Köp här

Isbn: 9789186919115

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av: Sonja Schwarzenberger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I en tid där många uppfattar att vårt samhälle dras isär och revorna mellan människor fördjupas kommer boken En röd stuga med halvmåne på gaveln samtal om folkbildning skriven av journalisten Sonja Schwarzenberger. Hur används det som kallas folkligt för att driva en nationalistisk kultursyn? Varför är det mer…
Köp här

Isbn: 9789186743383

Utgivningsår: 20150814

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186679026

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Verti, Ekelunds Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Dahlbeck

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
English abstract The aim of this thesis is to critically examine how ethical principles are conceptualized and applied in educational contexts, focusing on the intersection of early childhood education and education for sustainable development. Its contribution to educational research in general, and to philosophy of…
Köp här

Isbn: 9789186295165

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Alwa Woxlin

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Den svenska skola visar dåliga resultat trots att vi har en av de dyraste skolorna i världen. Många barn och ungdomar mår dåligt. Köerna till Barn – och ungdomspsykiatrin blir längre och längre. Allt fler barn visar viljelöshet, avsaknad av framtidstro och upplever skolan som meningslös eller t.o.m. som ett…
Köp här

Isbn: 9789185903054

Utgivningsår: 20140315

Utgivare: Bokförlaget K&R, Förlagstryckeriet Vitterleken

Mediatyp: BC

av: Inger Enkvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Få svenskar vet hur Sverige, som tidigare hade en god utbildningskvalitet, har hamnat i dagens situation med sjunkande PISA-resultat. I denna bok undersöks de politiska beslut som steg för steg har lett skolan bort från kunskaper som mål till att prioritera social samvaro. Från beslutet om obligatorisk sammanhållen…
Köp här

Isbn: 9789178449545

Utgivningsår: 20160511

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Gunilla Jansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Det som händer i samhället, händer i skolan. Hur påverkar, ytterst, politiska beslut vardagen för alla de elever som är inskrivna i våra skolor? Vilket eller vilka perspektiv skall man inta i mötet med den enskilda eleven eller gruppen? Skolan är komplex och det finns stora förväntningar från många håll gällande vad…
Köp här

Isbn: 9789177652434

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Diana Lorenz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera stress Autism och Aspergers syndrom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Boken beskriver hur stress och psykisk ohälsa upplevs hos barn och unga med autismspektrumtillstånd. Här får du många exempel på konkreta lösningar i vardagen, med särskilt fokus på skolmiljön, en miljö där många unga befinner sig en stor del av vardagen. Barn och unga med autism möter fler hinder i vardagen än andra.…
Köp här

Isbn: 9789177410867

Utgivningsår: 20180503

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Wojciech Roginski

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På ytan handlar skolarbetet om kunskap, färdigheter och intellektuell utveckling. Men skolåren är också en viktig tid för elevernas personliga utveckling. Skolan är en social arena – med hierarkier, konflikter och konkurrens. I denna miljö ska elevernas självkänsla och uppfattning om det egna människovärdet växa…
Köp här

Isbn: 9789198433302

Utgivningsår: 20171218

Utgivare: 33 sidor

Mediatyp: BC

av: N. M. Landquist

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Maximera ditt barns chanser Ditt barn går inte i repris. I förskolan går barnen i allt större grupper och resultaten i skolan fortsätter att rasa. Lärlycka ger dig stöd och råd. En faktaspäckad, personlig överlevnadsguide med glimten i ögat till dig som är förälder. Vad du kan göra för att hjälpa ditt barn att känna…
Köp här

Isbn: 9789198309508

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: Acandet

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
För några år sedan infördes förstelärarreformen, som ger en minoritet av landets lärare mycket kraftiga lönepåslag. Detta har skapat ytterligare vantrivsel och misstämning på skolorna. En undersökning genomförd vid Uppsala universitet 2015 visar att 60 % av de svarande lärarna i enkäten har en negativ eller mycket…
Köp här

Isbn: 9789198306866

Utgivningsår: 20161018

Utgivare: Vaktel förlag, Printon

Mediatyp: BC

av: Ola Johansson, Magnus Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Debatten om skolan engagerar alla; alla har en åsikt och alla säger sig ha erfarenhet av verksamheten. Debatten är också ofta drabbad av ideologiska låsningar. Polariseringen har förstärkts av den nästan totala bristen på statistik och kunskap om de fundamentalt olika aktörerna som ryms inom det som benämns…
Köp här

Isbn: 9789176115381

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Olle Vogel, Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson, Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I rapporten presenteras resultat och analyser av KK-stiftelsens samverkansprogram företagsforskarskolor, forskarprofiler och expertkompetens, i vilka ca 2 miljarder kronor har satsats. En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan lärosäten och näringsliv, trots stora…
Köp här

Isbn: 9789176096703

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Föreningen för folkbildningsforskning sprider resultat av forskning och andra studier om folkbild- ning. Flera av bidragen i årets årsbok handlar om hur man kan motverka att klyftan mellan forsknin- gen och allmänheten fortsätter att öka. Är en ny webbplats där aktuell forskning publiceras journal- istiskt lösningen?…
Köp här

Isbn: 9789198021356

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning, Förening för Folkbildningsfors

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland annat om Bim de Verdiers arbete med teater i Brasilien och i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789198021332

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Föreningen för folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman handlar om Demokratin och folkbildningen samt om Öppna möten och…
Köp här

Isbn: 9789198021349

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning, Förening för Folkbildningsfors

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för Folkbildningsforskning ägnar därför Årsboken 2018 helt åt folkhögskolan. Sammantaget medverkar tjugoåtta författare. Boken inleds med en sammanfattning av den svenska folkhögskolans historia de första hundra åren, 1868-1968. Därefter följer sjutton bidrag…
Köp här

Isbn: 9789198021363

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Förening för Folkbildningsfors, Förening för Folkbildningsfors

Mediatyp: BC

av: Majsa Allelin, Göran Bostedt, Ingrid Carlgren, Tomas Englund, Linda Eriksson, Andreas Fejes, Henrik Nordvall, Magnus Oskarsson, Inga Wernersson, Anne-Marie Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Efter flera år av experimentverkstad är skolan i kris. Kunskapsnivåerna bland svenska elever sjunker, ojämlikheten ökar och det går att bli miljonär på att handla med friskolor.Skolan måste skyndsamt tas ut ur krisen. Tankesmedjan Tiden, S-studenter, Arbetarrörelsens forskarnätverk och Runö utbildnings- och…
Köp här

Isbn: 9789198011456

Utgivningsår: 20141015

Utgivare: Tankesmedjan Tiden, Linderoths tryckeri

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Pipping

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
”Jag viste inte vem jag skulle vända mig till när jag blev mobbad. Men vi visste alla vad vi skulle göra när brandlarmet gick” – Moa 14 år Jag som skrivit boken heter Lisbeth Pipping. Jag vet att det finns mobbning i nästan alla skolor. Tusentals elever går varje dag till skolan med en stor klump i magen för att…
Köp här

Isbn: 9789188481788

Utgivningsår: 20161219

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble­matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är…
Köp här

Isbn: 9789144110127

Utgivningsår: 20170714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Oscar Öquist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Rektor har en intrikat uppgift. Det handlar om att leda unga och vuxna i en intensiv och ofta svårbemästrad miljö. Förväntningarna på vad en rektor ska uträtta är många och motstridiga. En vanlig förväntan är att rektor i första hand ska vara pedagogisk ledare. Författaren hävdar att rektors huvuduppgift är att vara…
Köp här

Isbn: 9789173317610

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Treårigt försök med flexibel skolstart fr.o.m. läsåret 2013/14 Föreslår en försöksverksamhet med möjlighet att börja grundskolan vid höst- och vårterminernas början. Förslaget innebär att barn i försöksverksamheten kan börja skolan på höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år, på vårterminen det kalenderår…
Köp här

Isbn: 9789138234471

Utgivningsår: 20101026

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Många pedagoger anser att nyliberala krafter hotar utbildningen på global nivå, genom stort ansvarsutkrävande, privatisering och ett kontraproduktivt lärandespråk. Den globala reformrörelsen GERM (Global Education Reform Movement) har i många avseenden uppstått ur internationella kunskapsmätningar som PISA, TIMSS och…
Köp här

Isbn: 9789144113890

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petter Sandgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Få skolformer är så omgivna av mytbildning som internatskolor, från Thomas Hughes klassiker Tom Browns Schooldays till Jan Guillous Ondskan och vidare till J.K. Rowlings Harry Potter-serie. Den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot de svenska internatskolornas system med så kallad kamratuppfostran har fått många…
Köp här

Isbn: 9789173537247

Utgivningsår: 20150916

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per…
Köp här

Isbn: 9789138243633

Utgivningsår: 20151023

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Erik Groth

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan har under de senaste åren intagit en framträdande plats i den politiska retoriken. Det handlar om skolans styrning, dess roll i samhället, men också frågor om hur lärande och fostran bäst organiseras. Perspektiv på skolans utveckling vill utmana människors tänkande och bidra till diskussionen av grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789144105574

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC