Bläddra

Arbetsblad i svenska Del 3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Arbetsblad i svenska Del 3

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Arbetsblad i svenska 1, 2 och 3 är kopieringsunderlag med korta, engagerande texter om varierande ämnen som sport, resor, film, musik m.m. Arbetsbladen är skrivna för elever med luckor i sina baskunskaper.

Läs mer
På varje arbetsblad finns enkla läs- och skrivuppgifter. Några uppgifter undersöker förståelsen av den lästa texten, andra låter eleven söka sig fram till rätt svar via exempelvis ordlista, uppslagsverk, kartbok eller databas. Del 3 också innehåller en frivillig uppgiftstyp som ska lösas med hjälp av e-post och Internetsökning.