Bläddra

Att lyckas med kvalitetsarbetet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Att lyckas med kvalitetsarbetet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Genom kvalitetsarbetet kan man åstadkomma stora förbättringar i verksamheten. I den här boken visar författaren hur man bygger sitt kvalitetssystem och håller det levande. De olika kvalitetsstandarderna ger inga svar, utan ställer frågor. I Att lyckas med kvalitetsarbetet får du en metodik för att på bästa sätt arbeta med kvalitetsutveckling, oavsett vilken standard eller modell som är aktuell.

Läs mer
Genom kvalitetsarbetet kan man åstadkomma stora förbättringar i verksamheten. I den här boken får du veta hur. Steg för steg visar författaren hur man bygger sitt kvalitetssystem och håller det levande. De olika kvalitetsstandarderna ger inga svar, utan ställer frågor. I Att lyckas med kvalitetsarbetet får du en metodik för att på bästa sätt arbeta med kvalitetsutveckling, oavsett vilken standard eller modell som är aktuell.

Nyckeln till ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att utgå från den egna verksamheten och de viktigaste problemen i den. Lösningarna och vinsterna kommer via ett fokuserat, systematiskt arbete och genom själva processen. I boken Att lyckas med kvalitetsarbetet visas på ett enkelt sätt och med tydliga exempel hur man går till väga. Bokens kapitel följer en process över hur uppbyggnad av kvalitetssystem kan gå till. Varje kapitel kan också läsas för sig och man kan börja med det område som känns mest angeläget, till exempel Att kartlägga arbetet eller Mätning och uppföljning.

Boken vänder sig primärt till alla med chefsansvar och till kvalitetsansvariga i både privat och offentlig verksamhet. Den kan också vara en inspirationskälla för kvalitetsrevisorer och för medarbetare som är engagerade i kvalitetsarbetet på sin arbetsplats. Boken kräver inga speciella förkunskaper om olika kvalitetsstandarder, men däremot att du vill öka omsättning och effektivitet och få mer nöjda kunder och medarbetare.

Innehållet i korthet:
* Väger fördelar och vinster mot riskerna med kvalitetssystem
* Lär dig tolka kvalitetssystemen till din fördel
* Visar hur man kan integrera kvalitetssystemet med affärsprocessen


Bo Wiklund arbetar sedan femton år med verksamhets- och kvalitetsutveckling i det egna företaget Claritas AB. Han är en ofta anlitad konsult inom detta område samt inom rekrytering och arbetsmiljö. Han har en bakgrund som beteende- och samhällsvetare och har tidigare arbetat som personalchef och VD i mindre och medelstora företag.

Om författarna
Bo Wiklund arbetar sedan femton år med verksamhets- och kvalitetsutveckling i det egna företaget Claritas AB. Han är en ofta anlitad konsult inom detta område samt inom rekrytering och arbetsmiljö. Han har en bakgrund som beteende- och samhällsvetare och har tidigare arbetat som personalchef och VD i mindre och medelstora företag.