Bläddra

BASbok i bokf bas 2000 Lärhl+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

BASbok i bokf bas 2000 Lärhl+cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
BASbok i bokföring behandlar grunderna i kontering, bokföring och bokslutsarbete, både manuellt och med hjälp av dator.
Fri tillgång till Sveriges mest använda ekonomiprogram!
Som elev kan du enkelt ladda hem Visma Spcs ekonomiprogram. Du får dessutom fri tillgång till övningsmaterial som du kan använda i dina studier.
Program: Visma Administration 500 - hämta på www.vismaspcs.se/elevlicens. Administration 500 innefattar bokföringsprogrammet, som kan köras separat, men också program för kundfakturor och leverantörsfakturor. Om ni önskar använda programmet för att genomföra utbildningar kontakta Visma Spcs angående utbildningsversioner.

Läs mer
Boken går noggrant igenom syftet med ekonomisk redovisning, lagstiftning och rutiner för bokföring och bokslut. Framställningen bygger på kontoplanen BAS 2000, som är svensk standard. Till boken finns ett separat konteringsprogram, WinKonto 2006.
BASbok i bokföring är helt aktuell! Den Innehåller: BAS 2000, nya bokföringslagen, kapitel om bokföring i föreningar, utökad med ytterligare datorövningar, momsdeklaration, personalkostnader, sociala avgifter samt nya skattekontot.

Om författarna
Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är lärare i ekonomiska ämnen samtidigt som de bedriver egen konsultverksamhet. Erfarna författare till bl a serien Ekonomistyrning, R2000 och E2000.